dissabte, 9 de desembre de 2017

Aclariments sobre la circular núm. 10/2017 sobre les eleccions al Parlament del 21 de desembre d 2017

Davant la circular enviada el passat divendres 1 de desembre a la tarda pel Departament de RRHH de CBB i tenint en compte la convocatòria d’eleccions al Parlament el proper dia 21 de desembre de 2017 amb el marc legal referit en la circular 10/2017 de CBB, és a dir articles 24 i 25 del RD 953/2017 de 31 d’octubre i l’ordre ESS/1169/2017 de 28 de novembre , creiem que hem de fer una sèrie d’aclariments per part de la secció Sindical de CCOO de CBB:

1. Cal recordar que són unes “medidas requeridas por el gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución (BOE nº261, de 28.10.2017)…” referides a l’ordre ESS/1169/2017 de 28 de novembre la qual us adjuntem en aquest missatge. En aquesta convocatòria la data de votació ha sigut assignada per Real Decret i per tant es un dia feiner que s’ha de regular i gestionar de manera excepcional.

2. Les treballadores de les biblioteques que no obriran els serveis propis de biblioteques al públic seran destinades a altres biblioteques i "hauran d’adaptar-se al horari de la biblioteca de destí". Però creiem que l’empresa haurà de mantenir els horaris de les persones afectades i valorar si han d’adaptar-se o no als torns de la biblioteca de destí. Recordem que només s’ha de modificar el destí, no pas l’horari de la persona afectada.

3. Veient que hi ha dues biblioteques que obriran el servei de biblioteca al públic essent col•legi electoral (Horta Can Mariner i Les Roquetes) opinem que poden ser susceptibles de tenir problemes de seguretat i/o ordre públic. Ens sembla una irresponsabilitat per part de l’empresa gestionar l’obertura en aquestes circumstancies, i per tant assenyalem com a responsables a la cap de RRHH i al Gerent de CBB d’allò que pugui esdevenir als treballadors d’aquest centres.

4. La resta de biblioteques obriran el servei amb el seu horari habitual, per tant RRHH haurà de garantir la dotació de personal suficient a totes aquestes biblioteques segons la ratio que sigui necessària. Si no s’aconsegueix aquesta ratio (la qual estaríem interessats a conèixer) voldríem saber con es gestionaran les biblioteques afectades: es tancaran biblioteques? Es tancaran serveis i activitats? Jornades de portes obertes?..

5. Respecte a SSCC, Com es pensa gestionar la jornada electoral?
Veient els precedents del 17 d’agost o del 3 d’octubre, quines mesures prendrà l’empresa per a que no es repeteixin situacions d’abandó de les treballadores i d’indefinició operativa per part de l’empresa. Us volem recordar que la jornada electoral comença a les 7.45 del mati i acaba quan tanquin els col·legis electorals. L’empresa haurà de facilitar un telèfon d’emergències per les possibles eventualitats i garantir la permanència de personal a Serveis Centrals per què pugui donar resposta i solucionar les incidències que es presentin.

6. Veiem difícil garantir el dret de gaudir del permís per anar a votar a les persones referents designades a obrir i tancar les biblioteques que són seus electorals (de 7.45h fins finalització del procés electoral). Amb l’agreujant de dues singularitats esmentades abans que són les biblioteques Horta Can Mariner i Les Roquetes, les quals hauran d’obrir el servei de biblioteca.

7. Hem trobat a faltar la concreció de quina és la compensació econòmica complementària a càrrec de les autoritats administratives del procediment electoral per a les persones referents de la biblioteca afectada encarregades de obrir i tancar l’equipament per a les eleccions: la quantia i el concepte, i el procediment administratiu. Per altra banda, veiem irregularitats en la forma amb la qual es designa la persona encarregada d’obrir els centres electorals.

8. L’empresa, en aquest cas la cap de RRHH, assumeix que són les direccions de les biblioteques les que organitzaran els torns. Això vol dir que segons l’article 2 del ESS/1169/2017 de 28 de novembre, la empresa delega la seva responsabilitat a les direccions. En cas que una treballadora cregui vulnerat el seu dret a gaudir del permís electoral, haurà de fer-ho saber a la cap de RRHH que és la responsable final de l’aplicació de l’ordre ministerial referida.

9. La empresa creu que amb aquestes circumstancies i la gestió que proposen per la jornada electoral, es poden garantir tots els serveis. Com ho veieu?

10. A la darrera reunió de la comissió de gestió del 28 de novembre, la secció sindical de CCOO de CBB va aportar una proposta que va ser acceptada per la resta de sindicats del comitè presents a la comissió de gestió. La empresa ni tan sols l’ha volgut discutir. Proposàvem el següent: el tancament de totes les biblioteques per la tarda (com les vigílies de Sant Joan o Nit de Nadal). Això per tal de fer possible l’aplicació de l’ordre ministerial, és a dir, facilitar la gestió dels torns per gaudir del permís per votar, sense discriminar ningú i generant el mínim enrenou en la gestió quotidiana de les biblioteques.

Queda palès un cop més, que l’empresa no te en compte el perjudici a la seva plantilla amb les mesures adoptades: no gestionen ni decideixen pensant en tot l’anteriorment explicat. Altrament traspassen tota la responsabilitat i els conflictes que se’n deriven als centres de treball; és a dir, als equips de cadascuna de les nostres biblioteques.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada