dimecres, 20 de desembre de 2017

Seguiment incidències 21D

El passat 1 de desembre es publicava la Circular que regula la gestió del personal i els equipaments del CBB per a la jornada electoral del 21D. Se'n desprenen bàsicament els següents punts:

- La data de votació ha sigut assignada per Real Decret i per tant es un dia feiner que s'ha de regular i gestionar de manera excepcional.
- Les treballadores de les biblioteques que no obriran els serveis propis de biblioteques al públic seran destinades a altres biblioteques i "hauran d'adaptar-se al horari de la biblioteca de destí".
- Hi ha biblioteques que poden ser susceptibles de tenir problemes de seguretat i/o ordre públic per ser col·legi electoral i obrir el servei de biblioteques al públic.
-  L'empresa, en aquest cas la cap de RRHH, assumeix que són les direccions de les biblioteques les que organitzaran els torns del gaudiment de les hores de permís per exercir el dret a vot. Això vol dir que segons l'article 2 del ESS/1169/2017 de 28 de novembre, la empresa delega la seva responsabilitat a les direccions.
- L'empresa manté la posició adoptada a la Circular del dia 1 de desembre. Tot això, desoint les recomanacions formulades pel Comitè d'empresa. Dites recomanacions consistien en el tancament de totes les biblioteques per la tarda.
- Aquesta darrera posició va ser ratificada per la pròpia gerència i per la cap de RRHH , a la reunió del passat dilluns 18 de desembre de Comissió de gestió del Comitè. El seu argument era que no podien deixar sense servei de biblioteques la tarda del 21D,  que se'n feien responsables de qualsevol conseqüència que es derivés sobre la seva decisió.

Per aquest motiu creiem que és un acte responsable estar atents a qualsevol incidència que es pugui derivar de la assumpció de responsabilitat per part de la gerència i departament de RRHH.

Principalment hi ha dos tipus generals d'incidències que es poden donar durant la jornada electoral del 21D que són:

- Vulneració del dret a vot, per una mala gestió de les hores de permís.

- Problemes de seguretat i/o ordre públic per ser col·legi electoral i/o obrir el servei de biblioteques al públic amb tots els serveis i activitats programades.

 Per aquest motiu creiem convenient realitzar un formulari per recollir les possibles incidències sobre el personal de CBB durant la jornada electoral del 21D, derivades de la gestió efectuada per RRHH  i gerència de CBB.

ACCEDIU AL L'ENQUESTA DE VALORACIÓ DEL 21D

Per tal de realitzar una enquesta efectiva, les dades recollides en aquest formulari s'utilitzaran únicament per a tal efecte. Les dades de caràcter personal no seran comunicades a tercers per a finalitats diferents a les esmentades (Llei orgànica 15/1999,  de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).

Us recordem que en cas d'alguna incidència urgent remarcable i que no tingueu superior jeràrquic a qui dirigir-vos us fem arribar el telèfon de d'urgències de RRHH és el següent 660.02.88.11


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada