dijous, 21 de juny de 2018

Les Negociacions del conveni Ajuntament trencades

PERQUÈ NO PODEM SIGNAR UN PREACORD INSUFICIENT

CCOO i SAPOL us informem que dilluns passat, 18 de juny de 2018, després d’una Mesa General maratoniana de 19 hores vam decidir no signar el que ens oferien perquè a parer nostre és INSUFICIENT.
PERQUÈ:

General
Conciliació familiar, ens donen un 5%, hem perdut un 13% dels 6 als 12 anys i un 33% el primer any de reducció. INSUFICIENT
Demanàvem jornada de 35 h i no arribem ni als 6 mesos de reducció horària a 35h. INSUFICIENT
No hi ha reconeixement dels col·lectius d’Atenció al Ciutadà. INSUFICIENT
Pagament de l’increment de conveni, 25% per any, als 3 anys d’antiguitat personal no uniformat (1000 interins/es fora del conveni!)Tenint en compte que perdem el 2016!.INSUFICIENT
Fons d’Acció Social del 2017, no l’han executat. INSUFICIENT
No hi ha reconeixement parelles de fet sense registrar. INSUFICIENT
300 places de Promoció Interna. INSUFICIENT
No hi ha 40 h de formació anuals. INSUFICIENT
Redactat sobre el personal del Consorci d’Educació, té una manca de compromís per part de l’Administració. INSUFICIENT
A canvi de la Incapacitat Temporal al 100% ens volen treure les 48h.INSUFICIENT
Es neguen a donar el temps indispensable per acompanyament fills/es a visites mèdiques. INSUFICIENT
No donen permís retribuït per acompanyar a visites mèdiques, intervencions quirúrgiques sense ingrés o proves invasives. INSUFICIENTS
No milloren les assegurances per invalidesa o mort. INSUFICIENT
No creen el Grup B.INSUFICIENT
Les malalties cròniques continuen descomptant a la paga d’abril. INSUFICIENT


VOLEM SEGUIR NEGOCIANT
NO ACCEPTEM IMPOSICIONS!!


dimecres, 20 de desembre de 2017

Seguiment incidències 21D

El passat 1 de desembre es publicava la Circular que regula la gestió del personal i els equipaments del CBB per a la jornada electoral del 21D. Se'n desprenen bàsicament els següents punts:

- La data de votació ha sigut assignada per Real Decret i per tant es un dia feiner que s'ha de regular i gestionar de manera excepcional.
- Les treballadores de les biblioteques que no obriran els serveis propis de biblioteques al públic seran destinades a altres biblioteques i "hauran d'adaptar-se al horari de la biblioteca de destí".
- Hi ha biblioteques que poden ser susceptibles de tenir problemes de seguretat i/o ordre públic per ser col·legi electoral i obrir el servei de biblioteques al públic.
-  L'empresa, en aquest cas la cap de RRHH, assumeix que són les direccions de les biblioteques les que organitzaran els torns del gaudiment de les hores de permís per exercir el dret a vot. Això vol dir que segons l'article 2 del ESS/1169/2017 de 28 de novembre, la empresa delega la seva responsabilitat a les direccions.
- L'empresa manté la posició adoptada a la Circular del dia 1 de desembre. Tot això, desoint les recomanacions formulades pel Comitè d'empresa. Dites recomanacions consistien en el tancament de totes les biblioteques per la tarda.
- Aquesta darrera posició va ser ratificada per la pròpia gerència i per la cap de RRHH , a la reunió del passat dilluns 18 de desembre de Comissió de gestió del Comitè. El seu argument era que no podien deixar sense servei de biblioteques la tarda del 21D,  que se'n feien responsables de qualsevol conseqüència que es derivés sobre la seva decisió.

Per aquest motiu creiem que és un acte responsable estar atents a qualsevol incidència que es pugui derivar de la assumpció de responsabilitat per part de la gerència i departament de RRHH.

Principalment hi ha dos tipus generals d'incidències que es poden donar durant la jornada electoral del 21D que són:

- Vulneració del dret a vot, per una mala gestió de les hores de permís.

- Problemes de seguretat i/o ordre públic per ser col·legi electoral i/o obrir el servei de biblioteques al públic amb tots els serveis i activitats programades.

 Per aquest motiu creiem convenient realitzar un formulari per recollir les possibles incidències sobre el personal de CBB durant la jornada electoral del 21D, derivades de la gestió efectuada per RRHH  i gerència de CBB.

ACCEDIU AL L'ENQUESTA DE VALORACIÓ DEL 21D

Per tal de realitzar una enquesta efectiva, les dades recollides en aquest formulari s'utilitzaran únicament per a tal efecte. Les dades de caràcter personal no seran comunicades a tercers per a finalitats diferents a les esmentades (Llei orgànica 15/1999,  de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).

Us recordem que en cas d'alguna incidència urgent remarcable i que no tingueu superior jeràrquic a qui dirigir-vos us fem arribar el telèfon de d'urgències de RRHH és el següent 660.02.88.11


dissabte, 9 de desembre de 2017

Aclariments sobre la circular núm. 10/2017 sobre les eleccions al Parlament del 21 de desembre d 2017

Davant la circular enviada el passat divendres 1 de desembre a la tarda pel Departament de RRHH de CBB i tenint en compte la convocatòria d’eleccions al Parlament el proper dia 21 de desembre de 2017 amb el marc legal referit en la circular 10/2017 de CBB, és a dir articles 24 i 25 del RD 953/2017 de 31 d’octubre i l’ordre ESS/1169/2017 de 28 de novembre , creiem que hem de fer una sèrie d’aclariments per part de la secció Sindical de CCOO de CBB:

1. Cal recordar que són unes “medidas requeridas por el gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución (BOE nº261, de 28.10.2017)…” referides a l’ordre ESS/1169/2017 de 28 de novembre la qual us adjuntem en aquest missatge. En aquesta convocatòria la data de votació ha sigut assignada per Real Decret i per tant es un dia feiner que s’ha de regular i gestionar de manera excepcional.

2. Les treballadores de les biblioteques que no obriran els serveis propis de biblioteques al públic seran destinades a altres biblioteques i "hauran d’adaptar-se al horari de la biblioteca de destí". Però creiem que l’empresa haurà de mantenir els horaris de les persones afectades i valorar si han d’adaptar-se o no als torns de la biblioteca de destí. Recordem que només s’ha de modificar el destí, no pas l’horari de la persona afectada.

3. Veient que hi ha dues biblioteques que obriran el servei de biblioteca al públic essent col•legi electoral (Horta Can Mariner i Les Roquetes) opinem que poden ser susceptibles de tenir problemes de seguretat i/o ordre públic. Ens sembla una irresponsabilitat per part de l’empresa gestionar l’obertura en aquestes circumstancies, i per tant assenyalem com a responsables a la cap de RRHH i al Gerent de CBB d’allò que pugui esdevenir als treballadors d’aquest centres.

4. La resta de biblioteques obriran el servei amb el seu horari habitual, per tant RRHH haurà de garantir la dotació de personal suficient a totes aquestes biblioteques segons la ratio que sigui necessària. Si no s’aconsegueix aquesta ratio (la qual estaríem interessats a conèixer) voldríem saber con es gestionaran les biblioteques afectades: es tancaran biblioteques? Es tancaran serveis i activitats? Jornades de portes obertes?..

5. Respecte a SSCC, Com es pensa gestionar la jornada electoral?
Veient els precedents del 17 d’agost o del 3 d’octubre, quines mesures prendrà l’empresa per a que no es repeteixin situacions d’abandó de les treballadores i d’indefinició operativa per part de l’empresa. Us volem recordar que la jornada electoral comença a les 7.45 del mati i acaba quan tanquin els col·legis electorals. L’empresa haurà de facilitar un telèfon d’emergències per les possibles eventualitats i garantir la permanència de personal a Serveis Centrals per què pugui donar resposta i solucionar les incidències que es presentin.

6. Veiem difícil garantir el dret de gaudir del permís per anar a votar a les persones referents designades a obrir i tancar les biblioteques que són seus electorals (de 7.45h fins finalització del procés electoral). Amb l’agreujant de dues singularitats esmentades abans que són les biblioteques Horta Can Mariner i Les Roquetes, les quals hauran d’obrir el servei de biblioteca.

7. Hem trobat a faltar la concreció de quina és la compensació econòmica complementària a càrrec de les autoritats administratives del procediment electoral per a les persones referents de la biblioteca afectada encarregades de obrir i tancar l’equipament per a les eleccions: la quantia i el concepte, i el procediment administratiu. Per altra banda, veiem irregularitats en la forma amb la qual es designa la persona encarregada d’obrir els centres electorals.

8. L’empresa, en aquest cas la cap de RRHH, assumeix que són les direccions de les biblioteques les que organitzaran els torns. Això vol dir que segons l’article 2 del ESS/1169/2017 de 28 de novembre, la empresa delega la seva responsabilitat a les direccions. En cas que una treballadora cregui vulnerat el seu dret a gaudir del permís electoral, haurà de fer-ho saber a la cap de RRHH que és la responsable final de l’aplicació de l’ordre ministerial referida.

9. La empresa creu que amb aquestes circumstancies i la gestió que proposen per la jornada electoral, es poden garantir tots els serveis. Com ho veieu?

10. A la darrera reunió de la comissió de gestió del 28 de novembre, la secció sindical de CCOO de CBB va aportar una proposta que va ser acceptada per la resta de sindicats del comitè presents a la comissió de gestió. La empresa ni tan sols l’ha volgut discutir. Proposàvem el següent: el tancament de totes les biblioteques per la tarda (com les vigílies de Sant Joan o Nit de Nadal). Això per tal de fer possible l’aplicació de l’ordre ministerial, és a dir, facilitar la gestió dels torns per gaudir del permís per votar, sense discriminar ningú i generant el mínim enrenou en la gestió quotidiana de les biblioteques.

Queda palès un cop més, que l’empresa no te en compte el perjudici a la seva plantilla amb les mesures adoptades: no gestionen ni decideixen pensant en tot l’anteriorment explicat. Altrament traspassen tota la responsabilitat i els conflictes que se’n deriven als centres de treball; és a dir, als equips de cadascuna de les nostres biblioteques.

divendres, 4 d’agost de 2017

Temari de la borsa d'auxiliars de 2017

Companys i companyes,
us linquem aquí tres documents que us poden servir per a preparar-vos les proves:

1. El temari amb uns quants links directes als continguts que us heu d'aprendre
2. El manual d'acollida de Biblioteques de Barcelona
i 3. La convocatòria amb la instància que heu de presentar

Avís: Els links que hem afegit al temari no inclouen tot el que entra a l'exàmen. Ara bé, continuarem treballant el document per a que sigui més exhaustiu. Si voleu estar al cas de totes les actualitzacions teniu tres opcions que trobareu aquí mateix, a la banda dreta de la pantalla una mica més avall:

1. subscriure-us al bloc via RSS
2. subscriure-us a les actualitzacions via email
i 3. fer-vos seguidors de la nostra pàgina de Facebook.

molt bona sort a tothom!

Pd. no hi ha dates tancades encara però tot indica que farem les proves cap a la primera quinzena del novembre.

dissabte, 1 de juliol de 2017

Resposta al comunicat de CGT


Després de l'escrit de la CGT sobre l'assemblea de dijous i, per al·lusions a la secció sindical de CCOO, volem expressar el nostre punt de vista:

La unitat d'acció sindical s'ha donat sempre en el context de CBB. No obstant a l'Ajuntament de Barcelona, els sindicats més representatius són CCOO, UGT i SAPOL.

Per tant, si se'ns convoca a una reunió de RRHH, nosaltres hi anem. En aquest cas, en sortir, vàrem demanar (tant UGT com CCOO) a la cap de RRHH del CBB que es posés en contacte amb la CGT del Consorci de Biblioteques per explicar-los la reunió. Ens consta que la cap de RRHH va estar parlant durant 50 min. amb un representant de la CGT, en aquest cas, el president del comitè.

El nyap de gestió que ha consistit a contractar persones durant més de 24 mesos durant un període de 30 mesos (art. 15.5 de l'Estatut dels Treballadors) fa més de 3 anys que es fa i la presidència del Comitè del CBB ha anat signant els contractes ratificant aquest nyap.

Cal recordar que en aquest cas no parlem d'un procés de convocatòria d'oferta pública, sinó d'un procés d’ampliació d'una ampliació d'una borsa que va sorgir de la convocatòria pública del 2008 i que es va crear amb unes proves que reunien els criteris d'accés a la funció pública.

Les persones que varen examinar-se per a l'ampliació de borsa del 2011 han estat treballant, en alguns casos fora de l'Estatut dels Treballadors; han estat avaluades i treballant de forma continuada i, per tant, no caldria que per seguir treballant temporalment s'haguessin de tornar a examinar cada 2 anys.

Creiem que la nova proposta d'afegir a l'acord del 18 de maig signat pels 3 sindicats, del següent paràgraf: ''Sens perjudici de les garanties previstes en els apartats anteriors, als efectes d'ordenació a la borsa, les persones que ja hi figurin i que, en virtut d’això, hagin prestat serveis en algun període a CBB, se'ls reconeixerà d'ofici la puntuació per mèrit d'acord amb els criteris establerts a les bases de la convocatòria'', no va en contra els drets de cap treballador, ans el contrari.

que creiem que va en contra dels drets dels treballadors el fet que es negui la participació a la votació que s'està fent als integrants de la borsa del 2011 que han prestat serveis en algun període al CBB però que ara mateix no tenen contracte laboral en vigor, però potser d'aquí unes setmanes sí. Creiem que el tema també els afecta de manera personal i directa.

Sobre els detalls de com va anar l'assemblea, si us plau, assistiu-hi!
No deixeu que us expliquin el que s'hi diu, perquè sempre s'oblida algun detall per explicar...

divendres, 30 de juny de 2017

Borsa 2017 i validació de mèrits borsa 2011Des de la secció sindical de CCOO del CBB ens agradaria informar de manera transparent sobre la fusió de Borses 2011 i 2017. Per a aquest motiu us informem de com ha anat el procés que ens ha dut a l'última assemblea de treballadors del passat dijous 29 de juny amb el punt únic adreçats als companys i companyes que integren l’ampliació de la borsa de 2011:

Farà dos mesos vàrem fer una assemblea per ampliar i decidir acordar com gestionar l’ampliació de la borsa de 2011 en la convocatòria de 2017.
En aquella assemblea es va decidir fusionar les borses 2011-2017 reconeixent la millor puntuació obtinguda en els dos processos (acord recollit i signat el 18-05-2017 pel conjunt del Comitè d’empresa). Posteriorment CCOO i UGT ens vam reunir amb la cap de RRHH de l’Ajuntament en el qual es va negociar unes modificacions que milloren les condicions dels treballadors de l’ampliació de la borsa.

L’acord de comitè deia:En les negociacions posteriors i donats els imperatius legals d’aquesta situació es va arribar a un principi d’acord que l’empresa ens ha tramés en la següent redacció i que hem traslladat al comitè d’empresa i a l’assemblea:

" MANIFESTEN que:

En data 18 de maig de 2017 es van acordar uns criteris d’aplicació a la convocatòria de personal tècnic auxiliar de biblioteca prevista per a l’any 2017.

Cal tenir en compte l’existència de la borsa de persones que ha estat prestant serveis al Consorci de Biblioteques de forma no definitiva, i que dita prestació ha comportat l’adquisició d’experiència i coneixements del servei per part d’aquestes persones

Aquesta experiència prèvia, juntament amb el creixement professional que suposa per al treballador/a, redunda també en l’eficiència pel servei i per això aquest valor adquirit s’ha de tenir en consideració en la propera convocatòria de borsa de tècnic auxiliar de biblioteca

ACORDEN

Incloure un nou apartat en l’acord primer en els següents termes :

· Sens perjudici de les garanties previstes en els apartat anteriors, als efectes d’ordenació a la borsa, les persones que ja hi figurin i que, en virtut d’això, hagin prestat serveis en algun període a CBB, se’ls reconeixerà d’ofici la puntuació per mèrits d’acord amb els criteris establerts a les bases de la convocatòria. "

Aquest nou escenari ens va motivar a convocar la darrera assemblea del 29 de juny per valorar si el nou context actual permetria, o no, millorar l’anterior acord. 

Aquests imperatius legals estan recollits en l’article 15.5 de l’Estatut dels treballadors, on us reproduïm exactament què diu:

  • "Artículo 15. Duración del contrato.      5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 3, los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos."

Si el voleu consultar ho podreu llegir-ho en el següent enllaç:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430


Per aquest motiu creiem que:
els/les companys/es de la borsa de 2011 ja porten molts anys treballant a la casa, a més a més, han estat valorats i contractats diverses vegades demostrant la seva vàlua. Per aquests motius us demanem que a la votació de la consulta que demana el comitè d’empresa a la pregunta: Estàs d'acord en què s'actualitzin els mèrits als integrants de la borsa de 2011 que no es presentin a les proves de selecció? voteu que sí. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAkrpTQwt6cq1kJraqkm7-IkcjpD2p3sU61Yyr3uQ77vqc3A/viewform

Per una altra banda seguim defensant la postura de que la totalitat la borsa del 2011 hauria de votar, i haver tingut la oportunitat de dir la seva a l’assemblea passada.
És a dir, que els companys/es que no estan treballant ara al CBB, però que han anat passant per les biblioteques haguessin pogut participar de l'assemblea, per bé que els hi afecta la nova situació:
Estiu rere estiu, Nadal rere Nadal, han estat treballant amb nosaltres durant un curt període de temps per tornar a la precarietat de l'atur o altres feines temporals. No votaran aquest doodle, però possiblement ens els trobarem treballant a partir d'ara i durant tot l'estiu.. i no serem nosaltres qui els diguem que no hi tenien dret a dir la seva en una assemblea ni a votar quelcom que els podria afectar, per mal o per bé, molt a nivell laboral. 

Gràcies per l’atenció

divendres, 16 de juny de 2017

A continuació us penjem un article sobre la Setmana dels Horaris i la participació de Sindicats i Patronals per impulsar la Reforma Horària. La secció sindical CCOO del Consorci de Biblioteques té la voluntat d'impulsar-la en el CBB per tal d'assolir ben aviat els objectius.http://mailchi.mp/reformahoraria/sindicats-i-patronals-adoptaran-mesures-de-la-reforma-horria-el-2017?e=f60db1c7beFinalitza la Setmana dels Horaris amb el compromís de sindicats i patronals d’aplicar des d’aquest any mesures de la Reforma Horària

Sindicats i patronals, juntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’han compromès a adoptar mesures de Reforma Horària des d’aquest any per aconseguir l’objectiu 2025; és a dir, que la Reforma Horària s’hagi implantat llavors al 100%.  Així, el juliol i la signatura del Pacte per a la Reforma Horària donarà el tret de sortida per arribar a l'objectiu complert el 2025.

A més, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa ha anunciat el “Projecte 100=/18”, que preveu aconseguir fins a finals de 2018 el compromís de 1000 bones pràctiques. El  2017 es farà un primer recull de 500 i el 2018, la resta.

Aquests compromisos s’han anunciat en la cloenda de la 4a. Setmana dels Horaris, celebrada aquest migdia al Palau Moja, on han intervingut els agents socials, el  secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta i la consellera Dolors Bassa.

Des del sindicat d’UGT, Eva M. Gajardo, ha puntualitzat: "Calen acords que afectin a un nivell més global i no només d'alguns sectors, sinó hi poden haver desajustos". I ha subratllat: "Al centre de la nostra vida no hauríem de posar el treball, sinó la nostra vida. I al voltant de la vida, hi hauria de ser el treball."
A FEPIME, César Sánchez ha destacat com “les empreses petites, un cop estan conscienciades, són les que poden fer el canvi cap a la Reforma Horària més ràpidament." Per part de PIMEC, Itziar Ruedas ha explicat que “amb la reforma horària i darrera d'ordenar el temps de treball a les organitzacions hi ha guanys per les persones i les empreses.” I ha destacat que "s’ha de canviar de la cultura del presencialisme a la cultura dels resultats.”

Des de Foment del Treball, Javier Ibars ha explicat que hi ha “molta feina a fer en negociació col·lectiva ara i també amb infraestructures”, però que es farà.

Josep Ginesta, que ha subratllat que "en el 2018 ja hi haurà empreses implicades en la Reforma Horària, ha destacat que “les mesures que s’impulsaran, malgrat semblar senzilles, comporten una sèrie de transformacions socials”.

La consellera Dolors Bassa també ha demanat que es portin a la negociació col·lectiva les mesures que tenen l’objectiu de racionalitzar els horaris per contribuir a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones i, en especial, afavorir la igualtat entre homes i dones.

Bassa ha apostat per promoure la inclusió de clàusules sobre temes de treball remunerat als convenis col·lectius, acords o pactes en l’àmbit públic i privat amb la finalitat de possibilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral buscant l’equilibri entre les necessitats de les persones i les empreses. Arran de l’acord aprovat en el Consell de Relacions Laborals (CRL), la consellera Bassa ha explicat que els sindicats confeccionaran unes Guies Sindicals per formar persones responsables de negociar convenis col·lectius per incloure-hi les mesures.

Quant a Josep Ginesta, el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha valorat el fet que “una bona gestió col·lectiva del temps ens acosta a majors quotes de llibertat individual” i ha anunciat: “El Pacte 2025 és un horitzó, la nostra feina ja ha començat des del primer dia i el 2025 serà el nostre destí.“ Sobre aquest punt, Fabian Mohedano, promotor de la Reforma Horària ha insistit: “L'objectiu 2025 és fer les mesures públiques i el canvi cap a Reforma Horària amb l'objectiu de tenir-les al 100% el 2025.”
Quant a Josep Ginesta, el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha valorat el fet que “una bona gestió col·lectiva del temps ens acosta a majors quotes de llibertat individual” i ha anunciat: “El Pacte 2025 és un horitzó, la nostra feina ja ha començat des del primer dia i el 2025 serà el nostre destí.“ Sobre aquest punt, Fabian Mohedano, promotor de la Reforma Horària ha insistit: “L'objectiu 2025 és fer les mesures públiques i el canvi cap a Reforma Horària amb l'objectiu de tenir-les al 100% el 2025.” 

dimarts, 13 de juny de 2017

Publicació del BOE 9 de juny de 2017

Us informem que el BOE del 9 de juny de 2017 inclou la nova versió de la "Legislación social vigente" (Estatut, Seguretat Social, Contractació, ETT, etc. etc), i també la "Legislación de prevención de riesgos, ambdues actualitzades a 30 de maig.

Podreu consultar-la a la documentació del Blog.

BOE 9 de juny de 2017
Legislación social vigente y actualizada
Legislación de prevención de riesgos atualizada

dissabte, 10 de juny de 2017

Sobre els Pressupostos Generals de l'Estat i el personal interí


PROGRAMA DE LA 4A SETMANA DELS HORARIS

PROGRAMA D'ACTIVITATS

Dimarts, 6 de juny
Comissió de Reconeixement Respon.cat a bones pràctiques empresarials de reforma horària
Organitza: Respon.cat​
Consell de Cambres (avinguda Diagonal, 452), Barcelona, d'11 a 12 h
Observacions: Acte tancat

Dissabte, 10
“Causes i efectes d’una reforma horària a Catalunya”, xerrada amb Jordi Ojeda, professor UB
Organitza: L’Escriba. Participa l’Ateneu
Ateneu de Manlleu (carrer d'Enric Delaris, 59), Manlleu, de 18.00 h a 19.30 h

Dilluns, 12
Presentació de la 4a. Setmana dels Horaris, amb la Consellera de la Presidència dels Govern, Neus Munté; diàleg amb l'escriptor i periodista Màrius Serra, el sociòleg Salvador Cardús i Fabian Mohedano sobre el llibre "D'on trec el temps"
Presentació de l'Anuari 2016 de la Reforma Horària
Presentació de l’evolució dels treballs del Pacte per a la Reforma Horària
Organitza: Departament de la Presidència del Govern
Sala Martí l’Humà dins del MUHBA (Museu d’Història de Barcelona, Plaça del Rei, s/n, Barcelona), de 12.00 h a 13.15 h.
​Observacions: Acte tancat

Dimarts, 13
"L'impacte del son en la salut", xerrada de Javier Albares, metge especialista en medicina del son
"Els beneficis del canvi en clau Reforma Horària", a càrrec de Joan Suriol, RH de Vallformosa.
Organitza: Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme de l’Ajuntament de Girona i "Xarxa Gironina per a la Reforma Horària"
Centre Cultural La Mercè (Pujada de la Mercè, 12), Girona, de 15 a 16h

Dimecres, 14
Conferència del sociòleg Salvador Cardús "Posem-nos a l’hora. Les raons d’una Reforma Horària a Catalunya"
Organitza: Aula d'Extensió Universitària
Sala d’actes del Casal l’Amistat de Calella (C/Església, 203), Calella, 18.30 h

Dijous, 15
Conferència de Fabian Mohedano, promotor de Reforma Horària, a ARAG
Organitza: ARAG
Seu ARAG (Carrer de Roger de Flor, 16), Barcelona, de 9.30 h a 11.00 h
Observacions: Acte tancat​

"Millorar l'ús social del temps: les dones i la reforma horària”, a càrrec de Cristina Sánchez Miret, sociòloga i professora de la Universitat de Girona
Organitza: Xarxa de Bancs del Temps de l’Associació Salut i Família
Associació Salut i Família (via Laietana, 40, principal 1a.), Barcelona, de 15 h a 16.30 h

Divendres, 16
"Ritmes de la vida. L’impacte dels horaris dels descansos en la salut la qualitat de vida i la productivitat de les organitzacions", a càrrec de Javier Albares, metge especialista en medicina del son; Trinitat Cambras, cronobiòloga i Fabian Mohedano, promotor de Reforma Horària
Organitza: Softmachine
Recinte Modernista de l’Hospital de Sant Pau (Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167), Barcelona, de 9 h a 11 h
Inscripcions aquí:

http://reformahoraria.us7.list-manage.com/track/click?u=a7caef87d3d977d549f3484d0&id=1cd10833e1&e=f60db1c7be>.

Jornada Anual de la Xarxa NUST "Com tenir cura de la salut a les nostres organitzacions: salut mental i treball"
Organitza: Xarxa NUST
Edifici MediaTIC (Carrer Roc Boronat, 117), Barcelona, de 9 h a 13 h

Cloenda de la Setmana dels Horaris amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa
Presentació dels projectes d’impuls laboral de la reforma horària amb patronals, agents socials i escoles de negocis.
Presentació de les xarxes locals d’empreses per la Reforma Horària (Girona, Barcelona, Esplugues, Terrassa)
Organitza: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Auditori Palau Moja (carrer de la Portaferrissa, 1), Barcelona, de 12 h a 13.30 h

Cafè-tertúlia sobre la Reforma Horària amb Fabian Mohedano a Viladecavalls
Organitza: ERC Viladecavalls
Bar Punt Blau (carrer Antoni Soler i Hospital, 5), Viladecavalls de 19 h a 20 h

Dissabte, 17
II Festa del Temps
Organitza: Bancs del Temps​
Parc de la Barceloneta ("de la Catalana"), Barcelona, de 10 h a 21 h

Durant tota la Setmana
Campanya #tempsxterrassa sobre la Reforma Horària
Durant la 4a. Setmana dels Horaris, les darreres sessions del cinema Catalunya (Terrassa) començaran a les 21.15 h i a les 21.30 h a cada sala (mitja hora abans de l'habitual).

Al llarg de la Setmana el Govern anunciarà mesures que permetran accelerar la reforma horària.


Més informació: Cristina González (per correu electrònic a cristinagonzalez@reformahoraria.cat o bé trucant al 661 161 081)