divendres, 30 de juny del 2017

Borsa 2017 i validació de mèrits borsa 2011Des de la secció sindical de CCOO del CBB ens agradaria informar de manera transparent sobre la fusió de Borses 2011 i 2017. Per a aquest motiu us informem de com ha anat el procés que ens ha dut a l'última assemblea de treballadors del passat dijous 29 de juny amb el punt únic adreçats als companys i companyes que integren l’ampliació de la borsa de 2011:

Farà dos mesos vàrem fer una assemblea per ampliar i decidir acordar com gestionar l’ampliació de la borsa de 2011 en la convocatòria de 2017.
En aquella assemblea es va decidir fusionar les borses 2011-2017 reconeixent la millor puntuació obtinguda en els dos processos (acord recollit i signat el 18-05-2017 pel conjunt del Comitè d’empresa). Posteriorment CCOO i UGT ens vam reunir amb la cap de RRHH de l’Ajuntament en el qual es va negociar unes modificacions que milloren les condicions dels treballadors de l’ampliació de la borsa.

L’acord de comitè deia:En les negociacions posteriors i donats els imperatius legals d’aquesta situació es va arribar a un principi d’acord que l’empresa ens ha tramés en la següent redacció i que hem traslladat al comitè d’empresa i a l’assemblea:

" MANIFESTEN que:

En data 18 de maig de 2017 es van acordar uns criteris d’aplicació a la convocatòria de personal tècnic auxiliar de biblioteca prevista per a l’any 2017.

Cal tenir en compte l’existència de la borsa de persones que ha estat prestant serveis al Consorci de Biblioteques de forma no definitiva, i que dita prestació ha comportat l’adquisició d’experiència i coneixements del servei per part d’aquestes persones

Aquesta experiència prèvia, juntament amb el creixement professional que suposa per al treballador/a, redunda també en l’eficiència pel servei i per això aquest valor adquirit s’ha de tenir en consideració en la propera convocatòria de borsa de tècnic auxiliar de biblioteca

ACORDEN

Incloure un nou apartat en l’acord primer en els següents termes :

· Sens perjudici de les garanties previstes en els apartat anteriors, als efectes d’ordenació a la borsa, les persones que ja hi figurin i que, en virtut d’això, hagin prestat serveis en algun període a CBB, se’ls reconeixerà d’ofici la puntuació per mèrits d’acord amb els criteris establerts a les bases de la convocatòria. "

Aquest nou escenari ens va motivar a convocar la darrera assemblea del 29 de juny per valorar si el nou context actual permetria, o no, millorar l’anterior acord. 

Aquests imperatius legals estan recollits en l’article 15.5 de l’Estatut dels treballadors, on us reproduïm exactament què diu:

  • "Artículo 15. Duración del contrato.      5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 3, los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos."

Si el voleu consultar ho podreu llegir-ho en el següent enllaç:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430


Per aquest motiu creiem que:
els/les companys/es de la borsa de 2011 ja porten molts anys treballant a la casa, a més a més, han estat valorats i contractats diverses vegades demostrant la seva vàlua. Per aquests motius us demanem que a la votació de la consulta que demana el comitè d’empresa a la pregunta: Estàs d'acord en què s'actualitzin els mèrits als integrants de la borsa de 2011 que no es presentin a les proves de selecció? voteu que sí. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAkrpTQwt6cq1kJraqkm7-IkcjpD2p3sU61Yyr3uQ77vqc3A/viewform

Per una altra banda seguim defensant la postura de que la totalitat la borsa del 2011 hauria de votar, i haver tingut la oportunitat de dir la seva a l’assemblea passada.
És a dir, que els companys/es que no estan treballant ara al CBB, però que han anat passant per les biblioteques haguessin pogut participar de l'assemblea, per bé que els hi afecta la nova situació:
Estiu rere estiu, Nadal rere Nadal, han estat treballant amb nosaltres durant un curt període de temps per tornar a la precarietat de l'atur o altres feines temporals. No votaran aquest doodle, però possiblement ens els trobarem treballant a partir d'ara i durant tot l'estiu.. i no serem nosaltres qui els diguem que no hi tenien dret a dir la seva en una assemblea ni a votar quelcom que els podria afectar, per mal o per bé, molt a nivell laboral. 

Gràcies per l’atenció

divendres, 16 de juny del 2017

A continuació us penjem un article sobre la Setmana dels Horaris i la participació de Sindicats i Patronals per impulsar la Reforma Horària. La secció sindical CCOO del Consorci de Biblioteques té la voluntat d'impulsar-la en el CBB per tal d'assolir ben aviat els objectius.http://mailchi.mp/reformahoraria/sindicats-i-patronals-adoptaran-mesures-de-la-reforma-horria-el-2017?e=f60db1c7beFinalitza la Setmana dels Horaris amb el compromís de sindicats i patronals d’aplicar des d’aquest any mesures de la Reforma Horària

Sindicats i patronals, juntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’han compromès a adoptar mesures de Reforma Horària des d’aquest any per aconseguir l’objectiu 2025; és a dir, que la Reforma Horària s’hagi implantat llavors al 100%.  Així, el juliol i la signatura del Pacte per a la Reforma Horària donarà el tret de sortida per arribar a l'objectiu complert el 2025.

A més, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa ha anunciat el “Projecte 100=/18”, que preveu aconseguir fins a finals de 2018 el compromís de 1000 bones pràctiques. El  2017 es farà un primer recull de 500 i el 2018, la resta.

Aquests compromisos s’han anunciat en la cloenda de la 4a. Setmana dels Horaris, celebrada aquest migdia al Palau Moja, on han intervingut els agents socials, el  secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta i la consellera Dolors Bassa.

Des del sindicat d’UGT, Eva M. Gajardo, ha puntualitzat: "Calen acords que afectin a un nivell més global i no només d'alguns sectors, sinó hi poden haver desajustos". I ha subratllat: "Al centre de la nostra vida no hauríem de posar el treball, sinó la nostra vida. I al voltant de la vida, hi hauria de ser el treball."
A FEPIME, César Sánchez ha destacat com “les empreses petites, un cop estan conscienciades, són les que poden fer el canvi cap a la Reforma Horària més ràpidament." Per part de PIMEC, Itziar Ruedas ha explicat que “amb la reforma horària i darrera d'ordenar el temps de treball a les organitzacions hi ha guanys per les persones i les empreses.” I ha destacat que "s’ha de canviar de la cultura del presencialisme a la cultura dels resultats.”

Des de Foment del Treball, Javier Ibars ha explicat que hi ha “molta feina a fer en negociació col·lectiva ara i també amb infraestructures”, però que es farà.

Josep Ginesta, que ha subratllat que "en el 2018 ja hi haurà empreses implicades en la Reforma Horària, ha destacat que “les mesures que s’impulsaran, malgrat semblar senzilles, comporten una sèrie de transformacions socials”.

La consellera Dolors Bassa també ha demanat que es portin a la negociació col·lectiva les mesures que tenen l’objectiu de racionalitzar els horaris per contribuir a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones i, en especial, afavorir la igualtat entre homes i dones.

Bassa ha apostat per promoure la inclusió de clàusules sobre temes de treball remunerat als convenis col·lectius, acords o pactes en l’àmbit públic i privat amb la finalitat de possibilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral buscant l’equilibri entre les necessitats de les persones i les empreses. Arran de l’acord aprovat en el Consell de Relacions Laborals (CRL), la consellera Bassa ha explicat que els sindicats confeccionaran unes Guies Sindicals per formar persones responsables de negociar convenis col·lectius per incloure-hi les mesures.

Quant a Josep Ginesta, el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha valorat el fet que “una bona gestió col·lectiva del temps ens acosta a majors quotes de llibertat individual” i ha anunciat: “El Pacte 2025 és un horitzó, la nostra feina ja ha començat des del primer dia i el 2025 serà el nostre destí.“ Sobre aquest punt, Fabian Mohedano, promotor de la Reforma Horària ha insistit: “L'objectiu 2025 és fer les mesures públiques i el canvi cap a Reforma Horària amb l'objectiu de tenir-les al 100% el 2025.”
Quant a Josep Ginesta, el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha valorat el fet que “una bona gestió col·lectiva del temps ens acosta a majors quotes de llibertat individual” i ha anunciat: “El Pacte 2025 és un horitzó, la nostra feina ja ha començat des del primer dia i el 2025 serà el nostre destí.“ Sobre aquest punt, Fabian Mohedano, promotor de la Reforma Horària ha insistit: “L'objectiu 2025 és fer les mesures públiques i el canvi cap a Reforma Horària amb l'objectiu de tenir-les al 100% el 2025.” 

dimarts, 13 de juny del 2017

Publicació del BOE 9 de juny de 2017

Us informem que el BOE del 9 de juny de 2017 inclou la nova versió de la "Legislación social vigente" (Estatut, Seguretat Social, Contractació, ETT, etc. etc), i també la "Legislación de prevención de riesgos, ambdues actualitzades a 30 de maig.

Podreu consultar-la a la documentació del Blog.

BOE 9 de juny de 2017
Legislación social vigente y actualizada
Legislación de prevención de riesgos atualizada

dissabte, 10 de juny del 2017

Sobre els Pressupostos Generals de l'Estat i el personal interí


PROGRAMA DE LA 4A SETMANA DELS HORARIS

PROGRAMA D'ACTIVITATS

Dimarts, 6 de juny
Comissió de Reconeixement Respon.cat a bones pràctiques empresarials de reforma horària
Organitza: Respon.cat​
Consell de Cambres (avinguda Diagonal, 452), Barcelona, d'11 a 12 h
Observacions: Acte tancat

Dissabte, 10
“Causes i efectes d’una reforma horària a Catalunya”, xerrada amb Jordi Ojeda, professor UB
Organitza: L’Escriba. Participa l’Ateneu
Ateneu de Manlleu (carrer d'Enric Delaris, 59), Manlleu, de 18.00 h a 19.30 h

Dilluns, 12
Presentació de la 4a. Setmana dels Horaris, amb la Consellera de la Presidència dels Govern, Neus Munté; diàleg amb l'escriptor i periodista Màrius Serra, el sociòleg Salvador Cardús i Fabian Mohedano sobre el llibre "D'on trec el temps"
Presentació de l'Anuari 2016 de la Reforma Horària
Presentació de l’evolució dels treballs del Pacte per a la Reforma Horària
Organitza: Departament de la Presidència del Govern
Sala Martí l’Humà dins del MUHBA (Museu d’Història de Barcelona, Plaça del Rei, s/n, Barcelona), de 12.00 h a 13.15 h.
​Observacions: Acte tancat

Dimarts, 13
"L'impacte del son en la salut", xerrada de Javier Albares, metge especialista en medicina del son
"Els beneficis del canvi en clau Reforma Horària", a càrrec de Joan Suriol, RH de Vallformosa.
Organitza: Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme de l’Ajuntament de Girona i "Xarxa Gironina per a la Reforma Horària"
Centre Cultural La Mercè (Pujada de la Mercè, 12), Girona, de 15 a 16h

Dimecres, 14
Conferència del sociòleg Salvador Cardús "Posem-nos a l’hora. Les raons d’una Reforma Horària a Catalunya"
Organitza: Aula d'Extensió Universitària
Sala d’actes del Casal l’Amistat de Calella (C/Església, 203), Calella, 18.30 h

Dijous, 15
Conferència de Fabian Mohedano, promotor de Reforma Horària, a ARAG
Organitza: ARAG
Seu ARAG (Carrer de Roger de Flor, 16), Barcelona, de 9.30 h a 11.00 h
Observacions: Acte tancat​

"Millorar l'ús social del temps: les dones i la reforma horària”, a càrrec de Cristina Sánchez Miret, sociòloga i professora de la Universitat de Girona
Organitza: Xarxa de Bancs del Temps de l’Associació Salut i Família
Associació Salut i Família (via Laietana, 40, principal 1a.), Barcelona, de 15 h a 16.30 h

Divendres, 16
"Ritmes de la vida. L’impacte dels horaris dels descansos en la salut la qualitat de vida i la productivitat de les organitzacions", a càrrec de Javier Albares, metge especialista en medicina del son; Trinitat Cambras, cronobiòloga i Fabian Mohedano, promotor de Reforma Horària
Organitza: Softmachine
Recinte Modernista de l’Hospital de Sant Pau (Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167), Barcelona, de 9 h a 11 h
Inscripcions aquí:

http://reformahoraria.us7.list-manage.com/track/click?u=a7caef87d3d977d549f3484d0&id=1cd10833e1&e=f60db1c7be>.

Jornada Anual de la Xarxa NUST "Com tenir cura de la salut a les nostres organitzacions: salut mental i treball"
Organitza: Xarxa NUST
Edifici MediaTIC (Carrer Roc Boronat, 117), Barcelona, de 9 h a 13 h

Cloenda de la Setmana dels Horaris amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa
Presentació dels projectes d’impuls laboral de la reforma horària amb patronals, agents socials i escoles de negocis.
Presentació de les xarxes locals d’empreses per la Reforma Horària (Girona, Barcelona, Esplugues, Terrassa)
Organitza: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Auditori Palau Moja (carrer de la Portaferrissa, 1), Barcelona, de 12 h a 13.30 h

Cafè-tertúlia sobre la Reforma Horària amb Fabian Mohedano a Viladecavalls
Organitza: ERC Viladecavalls
Bar Punt Blau (carrer Antoni Soler i Hospital, 5), Viladecavalls de 19 h a 20 h

Dissabte, 17
II Festa del Temps
Organitza: Bancs del Temps​
Parc de la Barceloneta ("de la Catalana"), Barcelona, de 10 h a 21 h

Durant tota la Setmana
Campanya #tempsxterrassa sobre la Reforma Horària
Durant la 4a. Setmana dels Horaris, les darreres sessions del cinema Catalunya (Terrassa) començaran a les 21.15 h i a les 21.30 h a cada sala (mitja hora abans de l'habitual).

Al llarg de la Setmana el Govern anunciarà mesures que permetran accelerar la reforma horària.


Més informació: Cristina González (per correu electrònic a cristinagonzalez@reformahoraria.cat o bé trucant al 661 161 081)