divendres, 4 d’agost del 2017

Temari de la borsa d'auxiliars de 2017

Companys i companyes,
us linquem aquí tres documents que us poden servir per a preparar-vos les proves:

1. El temari amb uns quants links directes als continguts que us heu d'aprendre
2. El manual d'acollida de Biblioteques de Barcelona
i 3. La convocatòria amb la instància que heu de presentar

Avís: Els links que hem afegit al temari no inclouen tot el que entra a l'exàmen. Ara bé, continuarem treballant el document per a que sigui més exhaustiu. Si voleu estar al cas de totes les actualitzacions teniu tres opcions que trobareu aquí mateix, a la banda dreta de la pantalla una mica més avall:

1. subscriure-us al bloc via RSS
2. subscriure-us a les actualitzacions via email
i 3. fer-vos seguidors de la nostra pàgina de Facebook.

molt bona sort a tothom!

Pd. no hi ha dates tancades encara però tot indica que farem les proves cap a la primera quinzena del novembre.

dissabte, 1 de juliol del 2017

Resposta al comunicat de CGT


Després de l'escrit de la CGT sobre l'assemblea de dijous i, per al·lusions a la secció sindical de CCOO, volem expressar el nostre punt de vista:

La unitat d'acció sindical s'ha donat sempre en el context de CBB. No obstant a l'Ajuntament de Barcelona, els sindicats més representatius són CCOO, UGT i SAPOL.

Per tant, si se'ns convoca a una reunió de RRHH, nosaltres hi anem. En aquest cas, en sortir, vàrem demanar (tant UGT com CCOO) a la cap de RRHH del CBB que es posés en contacte amb la CGT del Consorci de Biblioteques per explicar-los la reunió. Ens consta que la cap de RRHH va estar parlant durant 50 min. amb un representant de la CGT, en aquest cas, el president del comitè.

El nyap de gestió que ha consistit a contractar persones durant més de 24 mesos durant un període de 30 mesos (art. 15.5 de l'Estatut dels Treballadors) fa més de 3 anys que es fa i la presidència del Comitè del CBB ha anat signant els contractes ratificant aquest nyap.

Cal recordar que en aquest cas no parlem d'un procés de convocatòria d'oferta pública, sinó d'un procés d’ampliació d'una ampliació d'una borsa que va sorgir de la convocatòria pública del 2008 i que es va crear amb unes proves que reunien els criteris d'accés a la funció pública.

Les persones que varen examinar-se per a l'ampliació de borsa del 2011 han estat treballant, en alguns casos fora de l'Estatut dels Treballadors; han estat avaluades i treballant de forma continuada i, per tant, no caldria que per seguir treballant temporalment s'haguessin de tornar a examinar cada 2 anys.

Creiem que la nova proposta d'afegir a l'acord del 18 de maig signat pels 3 sindicats, del següent paràgraf: ''Sens perjudici de les garanties previstes en els apartats anteriors, als efectes d'ordenació a la borsa, les persones que ja hi figurin i que, en virtut d’això, hagin prestat serveis en algun període a CBB, se'ls reconeixerà d'ofici la puntuació per mèrit d'acord amb els criteris establerts a les bases de la convocatòria'', no va en contra els drets de cap treballador, ans el contrari.

que creiem que va en contra dels drets dels treballadors el fet que es negui la participació a la votació que s'està fent als integrants de la borsa del 2011 que han prestat serveis en algun període al CBB però que ara mateix no tenen contracte laboral en vigor, però potser d'aquí unes setmanes sí. Creiem que el tema també els afecta de manera personal i directa.

Sobre els detalls de com va anar l'assemblea, si us plau, assistiu-hi!
No deixeu que us expliquin el que s'hi diu, perquè sempre s'oblida algun detall per explicar...

divendres, 30 de juny del 2017

Borsa 2017 i validació de mèrits borsa 2011Des de la secció sindical de CCOO del CBB ens agradaria informar de manera transparent sobre la fusió de Borses 2011 i 2017. Per a aquest motiu us informem de com ha anat el procés que ens ha dut a l'última assemblea de treballadors del passat dijous 29 de juny amb el punt únic adreçats als companys i companyes que integren l’ampliació de la borsa de 2011:

Farà dos mesos vàrem fer una assemblea per ampliar i decidir acordar com gestionar l’ampliació de la borsa de 2011 en la convocatòria de 2017.
En aquella assemblea es va decidir fusionar les borses 2011-2017 reconeixent la millor puntuació obtinguda en els dos processos (acord recollit i signat el 18-05-2017 pel conjunt del Comitè d’empresa). Posteriorment CCOO i UGT ens vam reunir amb la cap de RRHH de l’Ajuntament en el qual es va negociar unes modificacions que milloren les condicions dels treballadors de l’ampliació de la borsa.

L’acord de comitè deia:En les negociacions posteriors i donats els imperatius legals d’aquesta situació es va arribar a un principi d’acord que l’empresa ens ha tramés en la següent redacció i que hem traslladat al comitè d’empresa i a l’assemblea:

" MANIFESTEN que:

En data 18 de maig de 2017 es van acordar uns criteris d’aplicació a la convocatòria de personal tècnic auxiliar de biblioteca prevista per a l’any 2017.

Cal tenir en compte l’existència de la borsa de persones que ha estat prestant serveis al Consorci de Biblioteques de forma no definitiva, i que dita prestació ha comportat l’adquisició d’experiència i coneixements del servei per part d’aquestes persones

Aquesta experiència prèvia, juntament amb el creixement professional que suposa per al treballador/a, redunda també en l’eficiència pel servei i per això aquest valor adquirit s’ha de tenir en consideració en la propera convocatòria de borsa de tècnic auxiliar de biblioteca

ACORDEN

Incloure un nou apartat en l’acord primer en els següents termes :

· Sens perjudici de les garanties previstes en els apartat anteriors, als efectes d’ordenació a la borsa, les persones que ja hi figurin i que, en virtut d’això, hagin prestat serveis en algun període a CBB, se’ls reconeixerà d’ofici la puntuació per mèrits d’acord amb els criteris establerts a les bases de la convocatòria. "

Aquest nou escenari ens va motivar a convocar la darrera assemblea del 29 de juny per valorar si el nou context actual permetria, o no, millorar l’anterior acord. 

Aquests imperatius legals estan recollits en l’article 15.5 de l’Estatut dels treballadors, on us reproduïm exactament què diu:

  • "Artículo 15. Duración del contrato.      5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 3, los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos."

Si el voleu consultar ho podreu llegir-ho en el següent enllaç:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430


Per aquest motiu creiem que:
els/les companys/es de la borsa de 2011 ja porten molts anys treballant a la casa, a més a més, han estat valorats i contractats diverses vegades demostrant la seva vàlua. Per aquests motius us demanem que a la votació de la consulta que demana el comitè d’empresa a la pregunta: Estàs d'acord en què s'actualitzin els mèrits als integrants de la borsa de 2011 que no es presentin a les proves de selecció? voteu que sí. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAkrpTQwt6cq1kJraqkm7-IkcjpD2p3sU61Yyr3uQ77vqc3A/viewform

Per una altra banda seguim defensant la postura de que la totalitat la borsa del 2011 hauria de votar, i haver tingut la oportunitat de dir la seva a l’assemblea passada.
És a dir, que els companys/es que no estan treballant ara al CBB, però que han anat passant per les biblioteques haguessin pogut participar de l'assemblea, per bé que els hi afecta la nova situació:
Estiu rere estiu, Nadal rere Nadal, han estat treballant amb nosaltres durant un curt període de temps per tornar a la precarietat de l'atur o altres feines temporals. No votaran aquest doodle, però possiblement ens els trobarem treballant a partir d'ara i durant tot l'estiu.. i no serem nosaltres qui els diguem que no hi tenien dret a dir la seva en una assemblea ni a votar quelcom que els podria afectar, per mal o per bé, molt a nivell laboral. 

Gràcies per l’atenció

divendres, 16 de juny del 2017

A continuació us penjem un article sobre la Setmana dels Horaris i la participació de Sindicats i Patronals per impulsar la Reforma Horària. La secció sindical CCOO del Consorci de Biblioteques té la voluntat d'impulsar-la en el CBB per tal d'assolir ben aviat els objectius.http://mailchi.mp/reformahoraria/sindicats-i-patronals-adoptaran-mesures-de-la-reforma-horria-el-2017?e=f60db1c7beFinalitza la Setmana dels Horaris amb el compromís de sindicats i patronals d’aplicar des d’aquest any mesures de la Reforma Horària

Sindicats i patronals, juntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’han compromès a adoptar mesures de Reforma Horària des d’aquest any per aconseguir l’objectiu 2025; és a dir, que la Reforma Horària s’hagi implantat llavors al 100%.  Així, el juliol i la signatura del Pacte per a la Reforma Horària donarà el tret de sortida per arribar a l'objectiu complert el 2025.

A més, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa ha anunciat el “Projecte 100=/18”, que preveu aconseguir fins a finals de 2018 el compromís de 1000 bones pràctiques. El  2017 es farà un primer recull de 500 i el 2018, la resta.

Aquests compromisos s’han anunciat en la cloenda de la 4a. Setmana dels Horaris, celebrada aquest migdia al Palau Moja, on han intervingut els agents socials, el  secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta i la consellera Dolors Bassa.

Des del sindicat d’UGT, Eva M. Gajardo, ha puntualitzat: "Calen acords que afectin a un nivell més global i no només d'alguns sectors, sinó hi poden haver desajustos". I ha subratllat: "Al centre de la nostra vida no hauríem de posar el treball, sinó la nostra vida. I al voltant de la vida, hi hauria de ser el treball."
A FEPIME, César Sánchez ha destacat com “les empreses petites, un cop estan conscienciades, són les que poden fer el canvi cap a la Reforma Horària més ràpidament." Per part de PIMEC, Itziar Ruedas ha explicat que “amb la reforma horària i darrera d'ordenar el temps de treball a les organitzacions hi ha guanys per les persones i les empreses.” I ha destacat que "s’ha de canviar de la cultura del presencialisme a la cultura dels resultats.”

Des de Foment del Treball, Javier Ibars ha explicat que hi ha “molta feina a fer en negociació col·lectiva ara i també amb infraestructures”, però que es farà.

Josep Ginesta, que ha subratllat que "en el 2018 ja hi haurà empreses implicades en la Reforma Horària, ha destacat que “les mesures que s’impulsaran, malgrat semblar senzilles, comporten una sèrie de transformacions socials”.

La consellera Dolors Bassa també ha demanat que es portin a la negociació col·lectiva les mesures que tenen l’objectiu de racionalitzar els horaris per contribuir a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones i, en especial, afavorir la igualtat entre homes i dones.

Bassa ha apostat per promoure la inclusió de clàusules sobre temes de treball remunerat als convenis col·lectius, acords o pactes en l’àmbit públic i privat amb la finalitat de possibilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral buscant l’equilibri entre les necessitats de les persones i les empreses. Arran de l’acord aprovat en el Consell de Relacions Laborals (CRL), la consellera Bassa ha explicat que els sindicats confeccionaran unes Guies Sindicals per formar persones responsables de negociar convenis col·lectius per incloure-hi les mesures.

Quant a Josep Ginesta, el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha valorat el fet que “una bona gestió col·lectiva del temps ens acosta a majors quotes de llibertat individual” i ha anunciat: “El Pacte 2025 és un horitzó, la nostra feina ja ha començat des del primer dia i el 2025 serà el nostre destí.“ Sobre aquest punt, Fabian Mohedano, promotor de la Reforma Horària ha insistit: “L'objectiu 2025 és fer les mesures públiques i el canvi cap a Reforma Horària amb l'objectiu de tenir-les al 100% el 2025.”
Quant a Josep Ginesta, el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha valorat el fet que “una bona gestió col·lectiva del temps ens acosta a majors quotes de llibertat individual” i ha anunciat: “El Pacte 2025 és un horitzó, la nostra feina ja ha començat des del primer dia i el 2025 serà el nostre destí.“ Sobre aquest punt, Fabian Mohedano, promotor de la Reforma Horària ha insistit: “L'objectiu 2025 és fer les mesures públiques i el canvi cap a Reforma Horària amb l'objectiu de tenir-les al 100% el 2025.” 

dimarts, 13 de juny del 2017

Publicació del BOE 9 de juny de 2017

Us informem que el BOE del 9 de juny de 2017 inclou la nova versió de la "Legislación social vigente" (Estatut, Seguretat Social, Contractació, ETT, etc. etc), i també la "Legislación de prevención de riesgos, ambdues actualitzades a 30 de maig.

Podreu consultar-la a la documentació del Blog.

BOE 9 de juny de 2017
Legislación social vigente y actualizada
Legislación de prevención de riesgos atualizada

dissabte, 10 de juny del 2017

Sobre els Pressupostos Generals de l'Estat i el personal interí


PROGRAMA DE LA 4A SETMANA DELS HORARIS

PROGRAMA D'ACTIVITATS

Dimarts, 6 de juny
Comissió de Reconeixement Respon.cat a bones pràctiques empresarials de reforma horària
Organitza: Respon.cat​
Consell de Cambres (avinguda Diagonal, 452), Barcelona, d'11 a 12 h
Observacions: Acte tancat

Dissabte, 10
“Causes i efectes d’una reforma horària a Catalunya”, xerrada amb Jordi Ojeda, professor UB
Organitza: L’Escriba. Participa l’Ateneu
Ateneu de Manlleu (carrer d'Enric Delaris, 59), Manlleu, de 18.00 h a 19.30 h

Dilluns, 12
Presentació de la 4a. Setmana dels Horaris, amb la Consellera de la Presidència dels Govern, Neus Munté; diàleg amb l'escriptor i periodista Màrius Serra, el sociòleg Salvador Cardús i Fabian Mohedano sobre el llibre "D'on trec el temps"
Presentació de l'Anuari 2016 de la Reforma Horària
Presentació de l’evolució dels treballs del Pacte per a la Reforma Horària
Organitza: Departament de la Presidència del Govern
Sala Martí l’Humà dins del MUHBA (Museu d’Història de Barcelona, Plaça del Rei, s/n, Barcelona), de 12.00 h a 13.15 h.
​Observacions: Acte tancat

Dimarts, 13
"L'impacte del son en la salut", xerrada de Javier Albares, metge especialista en medicina del son
"Els beneficis del canvi en clau Reforma Horària", a càrrec de Joan Suriol, RH de Vallformosa.
Organitza: Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme de l’Ajuntament de Girona i "Xarxa Gironina per a la Reforma Horària"
Centre Cultural La Mercè (Pujada de la Mercè, 12), Girona, de 15 a 16h

Dimecres, 14
Conferència del sociòleg Salvador Cardús "Posem-nos a l’hora. Les raons d’una Reforma Horària a Catalunya"
Organitza: Aula d'Extensió Universitària
Sala d’actes del Casal l’Amistat de Calella (C/Església, 203), Calella, 18.30 h

Dijous, 15
Conferència de Fabian Mohedano, promotor de Reforma Horària, a ARAG
Organitza: ARAG
Seu ARAG (Carrer de Roger de Flor, 16), Barcelona, de 9.30 h a 11.00 h
Observacions: Acte tancat​

"Millorar l'ús social del temps: les dones i la reforma horària”, a càrrec de Cristina Sánchez Miret, sociòloga i professora de la Universitat de Girona
Organitza: Xarxa de Bancs del Temps de l’Associació Salut i Família
Associació Salut i Família (via Laietana, 40, principal 1a.), Barcelona, de 15 h a 16.30 h

Divendres, 16
"Ritmes de la vida. L’impacte dels horaris dels descansos en la salut la qualitat de vida i la productivitat de les organitzacions", a càrrec de Javier Albares, metge especialista en medicina del son; Trinitat Cambras, cronobiòloga i Fabian Mohedano, promotor de Reforma Horària
Organitza: Softmachine
Recinte Modernista de l’Hospital de Sant Pau (Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167), Barcelona, de 9 h a 11 h
Inscripcions aquí:

http://reformahoraria.us7.list-manage.com/track/click?u=a7caef87d3d977d549f3484d0&id=1cd10833e1&e=f60db1c7be>.

Jornada Anual de la Xarxa NUST "Com tenir cura de la salut a les nostres organitzacions: salut mental i treball"
Organitza: Xarxa NUST
Edifici MediaTIC (Carrer Roc Boronat, 117), Barcelona, de 9 h a 13 h

Cloenda de la Setmana dels Horaris amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa
Presentació dels projectes d’impuls laboral de la reforma horària amb patronals, agents socials i escoles de negocis.
Presentació de les xarxes locals d’empreses per la Reforma Horària (Girona, Barcelona, Esplugues, Terrassa)
Organitza: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Auditori Palau Moja (carrer de la Portaferrissa, 1), Barcelona, de 12 h a 13.30 h

Cafè-tertúlia sobre la Reforma Horària amb Fabian Mohedano a Viladecavalls
Organitza: ERC Viladecavalls
Bar Punt Blau (carrer Antoni Soler i Hospital, 5), Viladecavalls de 19 h a 20 h

Dissabte, 17
II Festa del Temps
Organitza: Bancs del Temps​
Parc de la Barceloneta ("de la Catalana"), Barcelona, de 10 h a 21 h

Durant tota la Setmana
Campanya #tempsxterrassa sobre la Reforma Horària
Durant la 4a. Setmana dels Horaris, les darreres sessions del cinema Catalunya (Terrassa) començaran a les 21.15 h i a les 21.30 h a cada sala (mitja hora abans de l'habitual).

Al llarg de la Setmana el Govern anunciarà mesures que permetran accelerar la reforma horària.


Més informació: Cristina González (per correu electrònic a cristinagonzalez@reformahoraria.cat o bé trucant al 661 161 081)

dimarts, 16 de maig del 2017

CIRCULAR VACANCES TREBALLADORS CONSORCI

Benvolguts companys i companyes, davant dels dubtes i confusions que ens arriben de totes les biblioteques volem fer 4 aclariments en relació als criteris per a demanar les vacances d'estiu:

1. Dels 22 dies de què disposem només 15 són vacances d'estiu. Els altres 7 han de ser considerats, a tots els efectes, dies de lliure disposició i, per tant, no cal que els demanem ara, ni que els fem entre Sant Joan i la Mercè, ni pot l'empresa obligar-nos a fer-ne ús encara que tanqui el centre de treball.
Per tant, són només 15 els dies afectats per la circular. Els altres 7 són dies de lliure disposició.

2. De manera que a les biblioteques que tanquen un mínim del 60% de la plantilla ha d'agafar els 15 dies de vacances durant el període de tancament. La resta, pot agafar-los en qualsevol moment dins del període de vacances.

3. Per a les biblioteques que romanen obertes, la circular diu que en cap moment podrà fer vacances simultàniament més del 60% de la plantilla. I és aquest el criteri: el 40% de la plantilla però no el 40% de cada torn. Els torns han de quedar coberts suficientment per tal de garantir els serveis, però no amb aquest criteri del 40%.
4. Les direccions han d’informar la plantilla de la biblioteca de les sol·licituds de vacances rebudes pe comprovar si es donen  les proporcions del 60%  i el 40% segons estipula la circular, i és Recursos Humans però no les direccions qui té la potestat de denegar les vacances. 

Quedem a la vostra disposició per a més aclariments o acompanyar-vos en les vostres reclamacions si us sembla que no s’estan fent bé les coses a la vostra biblioteca.

Secció sindical CCOO CBB


dimarts, 9 de maig del 2017

Informació nous processos selectius al consorci - Borses

Benvolguts/des
Des del comitè d’empresa del CBB informen dels resultats de la consulta sobre fusió i liquidació de borses:

Tal i com la plantilla s’ha posicionat hem comunicat a RRHH que es farà fusió de les llistes del 2011 i les que surtin del 2017.

Es convocarà un procés selectiu per ampliar la borsa de tècnic auxiliar que s’acumularà a continuació de la borsa constituïda al 2008.

-Les persones de la llista del 2008 NO s’han de presentar a aquesta convocatòria ja que la llista és el resultat d’unes oposicions

-Per les persones provinents de la borsa del 2011 podran escollir si es presenten o no:

Si NO es presenten mantindran la nota del 2011 global sense actualització de mèrits.
SI es presenten, actualitzaran els mèrits amb la nota obtinguda al 2017 i, si es suspengués es conservaria la nota del 2011

En la propera reunió del dia 18 de maig a les 16.30h us podrem donar més informació sobre el tipus de proves.
El que si us podem confirmar és que es realitzarà passat l’estiu  

divendres, 28 d’abril del 2017

INFORMACIÓ NEGOCIACIÓ ACORD DE CONDICIONS LABORALS 26/04/17

INFORMACIÓ NEGOCIACIÓ
ACORD DE CONDICIONS LABORALS 26/04/17

Des dels sindicats que formen part de la Mesa General (CCOO,UGT,SAPOL) us informem de les últimes dues reunions de la Negociació de l’Acord de Condicions Laborals.

El 5/04/17, ens van entregar el document de propostes de l’Administració sobre Jornada Ordinària, Jornada Simplificada, Jornada Especial i Jornada de Dedicació Especial.

El 26/04/17, ens van entregar el document de propostes de l’Administració, sobre el que faltava del CAPÍTOL I: De Condicions Econòmiques. També ens han entregat el document sobre la creació de la Comissió Tècnica per la Valoració i Propostes de Millora del Sistema d’Ordenació Municipal, que començarà la setmana que ve, una comissió que tindrà caràcter reduït i periodicitat setmanal.

Des dels sindicats vam reivindicar que:
No han incorporat cap de les nostres propostes en els documents de treball, tot i que se’ls hi va entregar la nostra plataforma a la primera Mesa General. Això no és negociar!

Si no estem disposats i disposades a acceptar que es mantinguin les retallades actuals, ni molt menys estem disposats i disposades a acceptar- ne de noves com, treure’ns l’indisposat, que les baixes de 5 dies descomptin a la paga d’abril o QUE ENS TREGUIN LES AVANTATGES ECONÒMIQUES QUE SUPOSA EL FONS DE MODERNITZACIÓ!!!

Exigim que el procés de negociació de l’Acord de Condicions Laborals, sigui la prioritat en la negociació col·lectiva.

VOLEM RESPOSTES SOBRE TEMES BÀSICS DE LES NOSTRES REIVINDICACIONS, L’ADMINISTRACIÓ NO POT SEGUIR DILATANT TEMES TAN IMPORTANTS COM LA INCORPORACIÓ DE LES 35 H DE JORNADA ORDINÀRIA.

Finalment com ja havíem fet en altres meses, vam tornar a demanar la reactivació del Fons d’Acció Social de forma transitòria mentre negociem el nou Acord de Condicions Laborals. És interessant recordar, que la finalitat d’aquest ajut és la de compensar part de les despeses dels tractaments sanitaris no coberts totalment o parcialment, pel Sistema de la Seguretat Social i el cost de l’Escola Bressol. Sembla incongruent que un Govern amb un discurs mediàtic social, denegui els drets socials als treballadors/es que dirigeix. Des de l’Administració ens han contestat que la setmana que ve ens donaran resposta a aquesta petició.

VOLEM QUE ENS RETORNIN TOT EL QUE ENS HAN TRET!! 

dijous, 27 d’abril del 2017

ASSEMBLEA 27/04/2017 - COMUNICAT DEL COMITÉ D'EMPRESA

Benvolguts/des companys/es,

Aquest matí ha tingut lloc a la Biblioteca Camp de l'Arpa una assemblea informativa convocada pel Comitè d'Empresa del CBB que ha tractat sobre la gestió de les borses de treball del 2011 i 2017.

Tot seguit us fem arribar un resum de la informació facilitada. Us demanem que us ho llegiu atentament i ens faciliteu la vostra opinió tot votant mitjançant un formulari al que hi podreu accedir clicant l'enllaç que us facilitem.
Us agrairem que feu difusió d'aquell correu entre els companys.

Moltes gràcies!

**Assemblea informativa sobre la gestió de les borses de treball del 2011 i 2017**

27 d'abril - Biblioteca Camp de l'Arpa - Assistents: 41

Es fa un resum introductori sobre com havia funcionat la gestió de les borses de treball al CBB fins a la creació de la borsa del 2011. Fins al 2011, les borses de treball es generaven a partir de les oposicions convocades, i lògicament al haver passat unes proves d'oposició, donaven accés a interinatges. Per una falta de previsió del CBB, el 2011 es va acordar crear una borsa de treball temporal per realitzar contractacions aquell estiu sense dret a accedir a interinatges. El decret aprovat l'any següent pel govern estatal que impedia la convocatòria d'oposicions va fer que la borsa de 2011 es perpetués irregularment fins a l'actualitat.

Ara mateix, amb les properes contractacions estivals i la previsió d'obrir la nova biblioteca de districte de Les Corts, el CBB es troba que no disposa de prou personal, i tanmateix l'Ajuntament es nega a fer pressió per convocar oposicions regularitzant així part de la plantilla que porta anys com a interins i donar lloc a l'hora a una borsa de treball amb cara i ulls.

El Comitè d'Empresa es posiciona clarament a favor de la convocatòria d'oposicions com la manera adient de superar aquest escull. Tot i això no ens podem desentendre d'una borsa de treball que el CBB convocarà sí o sí, i que afectarà a tots els companys que es van presentar a les proves del 2011. Per això us demanem quina és la vostra opinió sobre com gestionar l'existència d'aquestes dues borses, la del 2011 i la del 2017.

El CBB contempla dues opcions: liquidar la borsa del 2011 i crear la nova del 2017 mitjançant les proves corresponents o fusionar la borsa del 2011 amb la resultant del 2017. Què suposa cada opció?

-- Liquidar la borsa de treball de 2011 comportaria l'obligatorietat de presentar-se a les proves de la nova borsa de 2017. Aquesta opció permetrà actualitzar els mèrits.

-- Fusionar la borsa de treball de 2011 comportaria la voluntarietat de presentar-se o no a les proves de la nova borsa de 2017. El fet de no presentar-se a les proves del 2017 suposaria conservar la nota assolida a les proves del 2011 sense poder accedir a l'actualització dels mèrits.

Com a plantilla del CBB volem saber la vostra opinió i que ens comuniqueu quina és l'opció que creieu més adient. Podeu fer-ho mitjançant el següent formulari: https://goo.gl/forms/9bbFrO4Hj1trdO8a2. Teniu temps per respondre fins dimarts 2 de maig a les 00h.

El proper dijous 4 de maig el Comitè d'Empresa mantindrà una nova reunió amb el CBB per seguir tractant aquest tema i comunicarem la decisió que hagi pres la plantilla. També traslladarem els dubtes que han sorgit durant l'assemblea i que no us hem pogut resoldre per no tenir la informació necessària al respecte. Com:

- Els interins de 2008, cal que es tornin a presentar? Només per millorar nota?
- Els treballadors que han renunciat al seu interinatge de tècnic auxiliar per treballar de bibliotecari, cal que es tornin a presentar?
- Quines són les dates-terminis de tot el procés?

Us agraïm la vostra assistència a tots els companys que heu vingut a l'assemblea per les vostres aportacions i pel debat establert. Qualsevol altre dubte, suggeriment que ens volgueu arribar serà ben rebut.

Atentament,

Comitè d'Empresa del CBB

MANIFESTACIÓ 1 DE MAIG

Companys i companyes,

Des del 2008 molts dels drets de la classe treballadora han estat eliminats. Ara, l'economia fa 3 anys que creix i les empreses han recuperat el nivell de benefici d'abans de la crisi. Tot i això la vida dels treballadors i treballadores no ha millorat i les patronals segueixen resistint-se a una pujada de salaris digna en els anys vinents.

Amb el lema 'Ocupació estable, salaris justos, + drets socials' CCOO de Catalunya celebrarà l'1 de Maig d'enguany. Aquest any, mes que mai, no pot faltar ningú, hem d'exigir un canvi de polítiques sense demora, per acabar amb la crisi de la classe treballadora. És una exigència social, política i econòmica.
PRIMER LES PERSONES

La manifestació començarà a les 11:30 h a la Ronda Sant Pere/Passeig de Gràcia.

El punt de trobada de la nostra secció sindical, serà a la Ronda Sant Pere/Via Laietana a les 11:15 h, us esperem!!!
Cliqueu aquí per descarregar el manifest.<https://ajuntamentbarcelona.ccoo.cat/wp-content/uploads/sites/10/2017/04/manifest_1maig2017.pdf>

dimecres, 26 d’abril del 2017

Assemblea 27-04-2017

S'ha convocat una assemblea de personal auxiliar interí i temporal per part del Comité d'Empresa del Consorci per aquest dijous 27 d'abril a les 12.30h a la Biblioteca de Camp de l'Arpa.
Us hi esperem, però de totes formes, per aquells i aquelles que no hi podeu assisitir, us passarem un rapport dels temes que s'hi hagin tractat.

Cordialment,

CCOO Biblioteques de Bcn