divendres, 25 d’octubre del 2013

48H DE REPÒS DOMICILIARI. PREGUNTES MÉS FREQÜENTS.A banda de qüestions que tots tenim bastant clares, com quantes vegades tenim dret a demanar-les, qui ha d’expedir el justificant, etc... , sobre aquest tema queden pendents alguns preguntes  que el cap de Recursos Humans (tan aficionat a la literatura circular) encara no ens ha aclarit. A veure que podem fer nosaltres:

dijous, 17 d’octubre del 2013

Sobre la negociació
Segurament ja sabeu que, des del mes de març, intentem que l’empresa s’asegui a negociar la jornada laboral del col·lectiu bibliotecari. No va ser fins al maig que van acceptar incloure aquest apartat dins una negociació més amplia que volia incloure la majoria de les nostres condicions laborals. Fruit d’aquesta iniciativa, es va crear una Mesa d’Anàlisi com a via de negociació de la jornada i de la resta de temes.

dijous, 3 d’octubre del 2013

Ja ha arribat la tardor

I amb la fi de l’estiu reprenem els temes laborals que vam deixar pendents al juliol:
 
1.Negociacions. Comissió de negociació de les condicions laborals del personal del Consorci de Biblioteques de Barcelona. Sembla una mica llarg el títol, no? Bé, uns li diuen conveni únic, altres conveni propi. A la fi, la mare de tots els acords. Recordem que dins aquesta negociació entra quasi tot:

dimarts, 23 de juliol del 2013

Mobilitat, obertura biblioteques, reformes...

Mobilitat (o com passar per l'embut)
Després d'uns quants mesos d'espera, finalment s'ha resolt la mobilitat. La causa d'aquest retard ha estat la denegació de la mobilitat a un treballador que té tots els drets segons el protocol. Recursos Humans es basa en el punt nº8 de la circular per a justificar la seva decisió:

8. En qualsevol cas, l’acceptació efectiva de les sol·licituds de mobilitat estarà subordinada a consideracions funcionals per a un millor funcionament dels serveis. En cas de desestimar demandes de mobilitat per aquesta raó, la persona interessada i el Comitè d’Empresa seran informats prèviament de les raons que la motiven.

divendres, 12 de juliol del 2013

SOM. Primers resultats de la unitat sindical

Un escrit de la Junta de Personal de l'Ajuntament. Molt interessant:


L’ADMINISTRACIÓ ACCEPTA LES DEMANDES DELS TREBALLADORS/ES
Companys i companyes,
Ahir dia 11 de juliol a la Mesa General de Negociació, l'Administració va acceptar els punts reivindicats per tots els Sindicats, que en essència estaven recollits a la darrera campanya de signatures dels treballadors i treballadores municipals.
Els punts modificats són:
A) Enrasament de TOTS ELS LLOCS BASE D'ENTRADA  E, C2, C1 , A2 i A1
B) Recuperació salarial amb efectes 1 de gener de 2013 per a tot personal que ha iniciat la seva prestació laboral aquest any o ha migrat el nou catàleg de llocs de treball (SOM). La recuperació dels endarreriments s’abonarà amb tota probabilitat a la nòmina de setembre.
C) Creació d’un nou lloc de treball (Tècnic 5) pels educadors/es de les Escoles Bressol.
D) Establir un període de negociació fins al 31-12-2013, prorrogable durant el 2014.
Aquestes modificacions seran introduïdes en el Ple Municipal de juliol.
Això ha estat recollit en l'Acta de la Mesa General.
CONCLUSIÓ:
L’acceptació per part de l’Administració del punts bàsics: 
.- l'Eliminació de la doble escala salarial en els llocs d’entrada
.- Recuperació d'endarreriments dels interins/es
.- Ampliar el termini de negociació.
Per la part social, aquest és el punt de partida per poder començar una negociació real. Això ha estat possible gràcies a l'esforç de tots i totes, Treballadors/es, Sindicats i tots els Grups Municipals que han estat el nostre costat.

Signen: CCOO, UGT, SAPOL i CGT

dilluns, 10 de juny del 2013

Mesa de Negociació de Conveni (1)

El passat dimarts 4 de juny de 2013 vam tenir la primera reunió amb la gerència de BB per mirar si cal i com fer un nou conveni per al total de treballador@s.

Tal com us dèiem al post anterior i per decisió presa en comitè i ratificada en assemblea la nostra postura va consistir en:


diumenge, 2 de juny del 2013

Tots hi comptem, tots som imprescindibles.El passat dimarts dia 27 es va celebrar  l’assemblea convocada pel Comitè d’empresa per explicar al personal de Biblioteques la seva posició davant la proposta de la direcció de crear  un sol conveni per a tots els empleats.

Després de més de 10 mesos de demanar una reunió amb la gerent per rebre explicacions sobre temes concrets com la no aplicació dels acords de la Diputació al col·lectiu bibliotecari o el canvi de marc legal del Consorci,  han sortit ara amb la proposta d’establir un conveni únic per a tots els treballadors.

En aquest aspecte, sembla lògic que si tots treballem en una mateixa empresa, junts dia a dia i sota una mateixa direcció, tots tinguem, més enllà de les diferències salarials pròpies de les categories, unes mateixes condicions laborals. Hem passat en els últims mesos per situacions de greuges comparatius no desitjables de cap manera.

Liniers, el nostre "guru"

dijous, 16 de maig del 2013

UNA TARDA AMB LA GERENTBon dia. N’hi ha molts temes oberts, n’hi ha molta informació nova i molts matisos en cada tema així que serem esquemàtics per intentar que tot quedi el més clar possible i us sigui fàcil trobar cada cosa.


1. Reunió amb la gerència.


A. Institut o Consorci. 

D’això no hi ha res nou. Qui s’ho ha de mirar s’ho està mirant i ja tindrem notícies. Poden passar uns quants mesos fins i tot més d’un any. Donats els canvis legislatius que es preveuen i ens afecten (Llei de Bases de Règim Local, Llei de la Funció Púbica i modificació de l’EBEP) no té sentit encetar ara un procés tan complicat. El que sí els interessa és unificar la gestió del marc laboral.


Institut o Consorci, that's the question.!!


dijous, 9 de maig del 2013

Comunicando, CoCo...Comunicando.

Reunió (per fi) amb la gerent

El proper dimarts dia 14 de maig és celebrarà una reunió del Comitè d'Empresa amb la gerent del Consorci. 

"Els temes a tractar són:
 -La forma institucional per a la gestió de les biblioteques: Consorci o Institut Municipal. Estat de la qüestió
-Proposta de negociació d’un Conveni col·lectiu propi que reguli les condicions laborals de tot el personal del Consorci.
-Precs i preguntes."

El comitè va registrar una carta el passat 5 d’abril demanant una reunió per discutir el tema del conveni i la transformació en institut municipal. Demanàvem també, discutir sobre l’aplicació del conveni vigent als i les bibliotecàries i sobre la inconveniència d’obrir dues noves biblioteques sense augmentar la plantilla. D’això en parlarem també, a l’apartat de precs i preguntes.

De ben segur que hi haurà informacions molt importants a compartir amb tos vosaltres i molt probablement el comitè convocarà una assemblea per discutir-ho.

Conquerir espais, petites lluites quotidianes que ens permetran defensar els nostres drets

dimecres, 24 d’abril del 2013

La pròrroga del conveni de l'ajuntament, pam a pam

Aquest acord es va signar al novembre per CCOO i UGT i va quedar sotmés a ratificació per part de la plantilla en referèndum. Aconseguida l'aprovació va ser signat també per la CGT.

A nosaltres ens és d'aplicació per l'acord d'adhesió signat el 3 de desembre per CCOO i UGT.

Mirem de fer una traducció per a que s'entengui:


Article 1. Modificar la forma de percepció de les pagues extraordinàries

Durant els anys 2013, 2014 i 2015 cobrarem al gener la paga d’estiu i al juny la paga de nadal. A finals de 2014, la comissió de seguiment es reunirà per a valorar la situació pressupostària en aquell moment, amb la possibilitat de perllongar aquest tipus de cobrament els anys successius. La paga de productivitat del mes d’abril la cobrarem normalment. Cal tenir en compte que es calcula en relació a les baixes i absències de cada mes de l’any anterior.

dijous, 14 de març del 2013

SOM, se'ns ha girat feina


En la pròrroga del conveni de l’Ajuntament es va acordar en el seu Article 2:

“Establir un període de negociació en el si de la mesa general de negociació a partir de la signatura d’aquest acord per a l’aplicació de l’articulació del Sistema d’ordenació municipal d’acord amb els principis de l’article 23 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona”

Això, que en principi queda força clar (establir un període de negociació), es va convertir en una aprovació unilateral, a la que l’Ajuntament tindria dret si abans hagués convocat la Mesa General de Negociació. La capacitat organitzativa correspon a l’Administració, però el procediment ha de ser impecable.  
Arran de l’aprovació del SOM, és reduiran de 400 a 130 els llocs de treball de l’Ajuntament, amb una reducció del 15% aproximadament dels salaris dels nous treballadors. Vol dir això, per exemple, que un interí que obtingui plaça en unes futures oposicions, veurà reduït el seu sou en aquest percentatge. O tindrem un nou concepte de complement salarial que crea inseguretat en el seu cobrament.  

diumenge, 24 de febrer del 2013

Del drac a la serp, passem comptes.


Ara que ja ens hem acostumat a posar el 13 en la data i fins i tot els amics xinesos han canviat d’any, convindria repassar una mica com ens ha anat darrerament, passar comptes i valorar els canvis que ha hagut en les nostres condicions laborals. 
Seria bo que els empleats de Biblioteques de Barcelona, com a bons gestors de la informació, no ens perdéssim  en l’embolic d’esdeveniments del darrer any que van desembocar en  la celebració d’un referèndum en el  que es va ratificar majoritàriament el preacord al que es va arribar amb l’Ajuntament.  Aquest acord ens ha permès sortejar moltes de les mesures restrictives del govern del PP. Al CBB el vot al referèndum va ser majoritàriament afirmatiu i amb la signatura de CC.OO i UGT ens vam adherir a l’acord.

diumenge, 27 de gener del 2013

MEMORANDUM PER AL NOU GOVERN
La Plataforma PROU RETALLADES, entitat constituïda per diverses organitzacions ciutadanes, entre les quals figura CC.OO., va fer públic el passat dia 22 de gener a la seu de la FAPAC, un manifest dirigit al Govern sorgit de les darreres eleccions. Després de fer un anàlisi de la dramàtica situació actual, insta el nou Govern de Catalunya a actuar a favor d’una Catalunya social basant-se en: