dissabte, 1 de juliol del 2017

Resposta al comunicat de CGT


Després de l'escrit de la CGT sobre l'assemblea de dijous i, per al·lusions a la secció sindical de CCOO, volem expressar el nostre punt de vista:

La unitat d'acció sindical s'ha donat sempre en el context de CBB. No obstant a l'Ajuntament de Barcelona, els sindicats més representatius són CCOO, UGT i SAPOL.

Per tant, si se'ns convoca a una reunió de RRHH, nosaltres hi anem. En aquest cas, en sortir, vàrem demanar (tant UGT com CCOO) a la cap de RRHH del CBB que es posés en contacte amb la CGT del Consorci de Biblioteques per explicar-los la reunió. Ens consta que la cap de RRHH va estar parlant durant 50 min. amb un representant de la CGT, en aquest cas, el president del comitè.

El nyap de gestió que ha consistit a contractar persones durant més de 24 mesos durant un període de 30 mesos (art. 15.5 de l'Estatut dels Treballadors) fa més de 3 anys que es fa i la presidència del Comitè del CBB ha anat signant els contractes ratificant aquest nyap.

Cal recordar que en aquest cas no parlem d'un procés de convocatòria d'oferta pública, sinó d'un procés d’ampliació d'una ampliació d'una borsa que va sorgir de la convocatòria pública del 2008 i que es va crear amb unes proves que reunien els criteris d'accés a la funció pública.

Les persones que varen examinar-se per a l'ampliació de borsa del 2011 han estat treballant, en alguns casos fora de l'Estatut dels Treballadors; han estat avaluades i treballant de forma continuada i, per tant, no caldria que per seguir treballant temporalment s'haguessin de tornar a examinar cada 2 anys.

Creiem que la nova proposta d'afegir a l'acord del 18 de maig signat pels 3 sindicats, del següent paràgraf: ''Sens perjudici de les garanties previstes en els apartats anteriors, als efectes d'ordenació a la borsa, les persones que ja hi figurin i que, en virtut d’això, hagin prestat serveis en algun període a CBB, se'ls reconeixerà d'ofici la puntuació per mèrit d'acord amb els criteris establerts a les bases de la convocatòria'', no va en contra els drets de cap treballador, ans el contrari.

que creiem que va en contra dels drets dels treballadors el fet que es negui la participació a la votació que s'està fent als integrants de la borsa del 2011 que han prestat serveis en algun període al CBB però que ara mateix no tenen contracte laboral en vigor, però potser d'aquí unes setmanes sí. Creiem que el tema també els afecta de manera personal i directa.

Sobre els detalls de com va anar l'assemblea, si us plau, assistiu-hi!
No deixeu que us expliquin el que s'hi diu, perquè sempre s'oblida algun detall per explicar...