dimarts, 23 de juliol del 2013

Mobilitat, obertura biblioteques, reformes...

Mobilitat (o com passar per l'embut)
Després d'uns quants mesos d'espera, finalment s'ha resolt la mobilitat. La causa d'aquest retard ha estat la denegació de la mobilitat a un treballador que té tots els drets segons el protocol. Recursos Humans es basa en el punt nº8 de la circular per a justificar la seva decisió:

8. En qualsevol cas, l’acceptació efectiva de les sol·licituds de mobilitat estarà subordinada a consideracions funcionals per a un millor funcionament dels serveis. En cas de desestimar demandes de mobilitat per aquesta raó, la persona interessada i el Comitè d’Empresa seran informats prèviament de les raons que la motiven.

divendres, 12 de juliol del 2013

SOM. Primers resultats de la unitat sindical

Un escrit de la Junta de Personal de l'Ajuntament. Molt interessant:


L’ADMINISTRACIÓ ACCEPTA LES DEMANDES DELS TREBALLADORS/ES
Companys i companyes,
Ahir dia 11 de juliol a la Mesa General de Negociació, l'Administració va acceptar els punts reivindicats per tots els Sindicats, que en essència estaven recollits a la darrera campanya de signatures dels treballadors i treballadores municipals.
Els punts modificats són:
A) Enrasament de TOTS ELS LLOCS BASE D'ENTRADA  E, C2, C1 , A2 i A1
B) Recuperació salarial amb efectes 1 de gener de 2013 per a tot personal que ha iniciat la seva prestació laboral aquest any o ha migrat el nou catàleg de llocs de treball (SOM). La recuperació dels endarreriments s’abonarà amb tota probabilitat a la nòmina de setembre.
C) Creació d’un nou lloc de treball (Tècnic 5) pels educadors/es de les Escoles Bressol.
D) Establir un període de negociació fins al 31-12-2013, prorrogable durant el 2014.
Aquestes modificacions seran introduïdes en el Ple Municipal de juliol.
Això ha estat recollit en l'Acta de la Mesa General.
CONCLUSIÓ:
L’acceptació per part de l’Administració del punts bàsics: 
.- l'Eliminació de la doble escala salarial en els llocs d’entrada
.- Recuperació d'endarreriments dels interins/es
.- Ampliar el termini de negociació.
Per la part social, aquest és el punt de partida per poder començar una negociació real. Això ha estat possible gràcies a l'esforç de tots i totes, Treballadors/es, Sindicats i tots els Grups Municipals que han estat el nostre costat.

Signen: CCOO, UGT, SAPOL i CGT