dimecres, 24 d’abril del 2013

La pròrroga del conveni de l'ajuntament, pam a pam

Aquest acord es va signar al novembre per CCOO i UGT i va quedar sotmés a ratificació per part de la plantilla en referèndum. Aconseguida l'aprovació va ser signat també per la CGT.

A nosaltres ens és d'aplicació per l'acord d'adhesió signat el 3 de desembre per CCOO i UGT.

Mirem de fer una traducció per a que s'entengui:


Article 1. Modificar la forma de percepció de les pagues extraordinàries

Durant els anys 2013, 2014 i 2015 cobrarem al gener la paga d’estiu i al juny la paga de nadal. A finals de 2014, la comissió de seguiment es reunirà per a valorar la situació pressupostària en aquell moment, amb la possibilitat de perllongar aquest tipus de cobrament els anys successius. La paga de productivitat del mes d’abril la cobrarem normalment. Cal tenir en compte que es calcula en relació a les baixes i absències de cada mes de l’any anterior.