dissabte, 15 de març del 2014

Informació sobre la darrera comissió de gestió

Després d’uns quants mesos sense convocatòria, dilluns 3 es va celebrar reunió de la comissió de gestió comitè-empresa.


Com a aspectes més destacats cal nomenar:


Farem la mateixa feina, exigirem el mateix sou.

La reunió del nostre comitè amb el CBB del passat dilluns 24 de febrer:

Tema: Conseqüències previstes al CBB per l’aplicació de la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
Que diu l’empresa:
Tots els consorcis han de tenir una sola administració de referència (ajuntament).


Tots els treballadors s’han de sotmetre al règim jurídic d’aquesta administració.
Aquests canvis han de ser efectius a 1 de gener de 2015.
Ofereixen negociar el pas de tots els laborals al conveni ajuntament.
Adverteixen (amenacen?)  que sense acord  passarem tots en el proper conveni.

Davant l'assemblea de dilluns 24 de febrer

Davant la propera assemblea de treballadors i treballadores del CBB, els companys i les companyes de la secció sindical de CC.OO. volem manifestar: