dimarts, 16 de maig del 2017

CIRCULAR VACANCES TREBALLADORS CONSORCI

Benvolguts companys i companyes, davant dels dubtes i confusions que ens arriben de totes les biblioteques volem fer 4 aclariments en relació als criteris per a demanar les vacances d'estiu:

1. Dels 22 dies de què disposem només 15 són vacances d'estiu. Els altres 7 han de ser considerats, a tots els efectes, dies de lliure disposició i, per tant, no cal que els demanem ara, ni que els fem entre Sant Joan i la Mercè, ni pot l'empresa obligar-nos a fer-ne ús encara que tanqui el centre de treball.
Per tant, són només 15 els dies afectats per la circular. Els altres 7 són dies de lliure disposició.

2. De manera que a les biblioteques que tanquen un mínim del 60% de la plantilla ha d'agafar els 15 dies de vacances durant el període de tancament. La resta, pot agafar-los en qualsevol moment dins del període de vacances.

3. Per a les biblioteques que romanen obertes, la circular diu que en cap moment podrà fer vacances simultàniament més del 60% de la plantilla. I és aquest el criteri: el 40% de la plantilla però no el 40% de cada torn. Els torns han de quedar coberts suficientment per tal de garantir els serveis, però no amb aquest criteri del 40%.
4. Les direccions han d’informar la plantilla de la biblioteca de les sol·licituds de vacances rebudes pe comprovar si es donen  les proporcions del 60%  i el 40% segons estipula la circular, i és Recursos Humans però no les direccions qui té la potestat de denegar les vacances. 

Quedem a la vostra disposició per a més aclariments o acompanyar-vos en les vostres reclamacions si us sembla que no s’estan fent bé les coses a la vostra biblioteca.

Secció sindical CCOO CBB


dimarts, 9 de maig del 2017

Informació nous processos selectius al consorci - Borses

Benvolguts/des
Des del comitè d’empresa del CBB informen dels resultats de la consulta sobre fusió i liquidació de borses:

Tal i com la plantilla s’ha posicionat hem comunicat a RRHH que es farà fusió de les llistes del 2011 i les que surtin del 2017.

Es convocarà un procés selectiu per ampliar la borsa de tècnic auxiliar que s’acumularà a continuació de la borsa constituïda al 2008.

-Les persones de la llista del 2008 NO s’han de presentar a aquesta convocatòria ja que la llista és el resultat d’unes oposicions

-Per les persones provinents de la borsa del 2011 podran escollir si es presenten o no:

Si NO es presenten mantindran la nota del 2011 global sense actualització de mèrits.
SI es presenten, actualitzaran els mèrits amb la nota obtinguda al 2017 i, si es suspengués es conservaria la nota del 2011

En la propera reunió del dia 18 de maig a les 16.30h us podrem donar més informació sobre el tipus de proves.
El que si us podem confirmar és que es realitzarà passat l’estiu