divendres, 14 de desembre del 2018

Comunicat de la secció sindical de CCOO del CBB sobre el retard en l’aplicació del conveni

La secció sindical de CCOO del CBB s’oposa als greuges comparatius entre  treballadores de l’empresa. 
Volem l’aplicació de horaris especials per a tota la plantilla!!


Per tal d’aclarir la nostra posició us relatem els esdeveniments que ens han dut a adoptar aquestes mesures de denuncia:

  • Primer punt:

El passat 10 de desembre es va convocar una assemblea de les treballadores (tècniques i bibliotecàries) de Serveis Centrals del Consorci de Biblioteques de Barcelona - a instàncies del Comitè d’empresa i promogut per la secció de CCOO- per tal d’informar sobre la proposta de la Cap de RRHH  (emesa el 15 de novembre) amb la finalitat de reformar i adaptar els horaris de les treballadores de SSCC  al nou conveni de l’Ajuntament. 
A aquesta reunió hi van participar: 
    • 7 representants del comitè d’empresa (3 de la secció d’UGT, 2 de la secció de CGT i 2 de la secció de CCOO) 
    • 15 treballadores/ors de SSCC entre bibliotecàries i auxiliars (cap responsable de departament hi va venir)

La conclusió que se’n va extreure va ser que el personal de SSCC es refia la proposta promoguda pel departament de RRHH per a l’aplicació d’horaris especials per al personal de SSCC (amb exclusió de la resta de la plantilla) i de les mesures de flexibilitat que els hi ofereix l’empresa tot i què no estan estipulades ni detallades a la proposta. Les treballadores volien que el dijous 13 de desembre el comitè tingués una resposta positiva per la signatura dels nous horaris.


  • Segon punt:

L’acord d’adhesió del CBB al conveni estipula el següent: 

“5è. Annex complementari de condicions específiques del personal de Consorci de A Biblioteques de Barcelona. La Comissió negociadora del Consorci de Biblioteques ACORDA el següent ANNEX COMPLEMENTARI de condicions específiques del personal de Consorci de Biblioteques de Barcelona.IV. HORARIS ESPECIALS DEL PERSONAL DE CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONAEn el termini de tres mesos a la signatura d'aquest Acord, es constituirà un comissió tècnica per a estudiar els sistemes horaris del personal existents al Consorci de Biblioteques de Barcelona, avaluar-ne els resultats i proposar les modificacions i millores que es considerin pertinents als efectes d'establir un sistema horari més conciliador entre la vida laboral i personal. “
 
Tot i la insistència del comitè en enfrontar la tasca reguladora dels horaris prevista al Conveni, a data d’avui no hi ha constituïda cap comissió tècnica vàlida per a tractar i resoldre l’establiment d’un sistema horari conciliador entre la vida laboral i personal.
Cal no confondre el que seria aquesta comissió tècnica d’Horaris especials amb el Grup de Treball de mesures transitòries d’aplicació del conveni perquè com indica el seu nom són “mesures transitòries”, és a dir, no definitives com ho pot ser el tractament dels horaris especials.
La secció sindical CCOO va promoure la següent proposta del comitè a la reunió de “mesa paritària de seguiment del conveni” del passat dijous 13 de desembre: calia arrencar el compromís per part de l’empresa de constituir la comissió tècnica sobre la implantació dels horaris especials prevista a l’Adhesió al Conveni.  A la qual cosa l’empresa va accedir a fer el possible per respondre positivament en la propera reunió de “mesa paritària de seguiment del conveni” prevista per al dijous 17 de gener. 

  •  Tercer punt: 
Deixant ben clar que no hi ha cap comissió tècnica que pugui validar cap implementació horària per a les treballadores del CBB i els seus departaments; la secció sindical de CCOO del CBB ha optat per abstenir-se  de validar qualsevol reforma horària fins que no s’hagi constituït la comissió que doti de validesa a l’esmentada reforma. Recordem el compromís de l’empresa de fer-ho el proper 17 de gener.

Arribant a aquestes conclusions la secció sindical de CCOO de CBB es posiciona per fer front aquest repte: creiem que l’empresa prioritza l’aplicació del conveni per a una part de les treballadores del CBB sense tenir planificada ni prevista l’adopció dels horaris especials per a la resta de la plantilla. Per tant:

la intenció de CCOO és validar la nova proposta horària per a SSCC

sempre que hi hagi prèviament un compromís ferm , creïble i pautat en un calendari d’aplicació de què l’empresa farà el mateix amb la resta de la plantilla amb igual celeritat, és a dir:

Volem la constitució amb caràcter d’urgència de la comissió tècnica sobre els “Horaris especials” de manera definitiva per poder desplegar les millores horàries del nou conveni a CBB. 

Donant resposta així a les expectatives creades per al personal de SSCC per una banda, i a la resta del personal del CBB per l’altra banda.

Recordem que el concepte “Horaris especials” preveu que l’empresa ofereixi mesures compensatòries per no ser horaris comuns estipulats al conveni.  

Fins aleshores la secció CCOO de CBB s’abstindrà de cap signatura ni ratificació de cap proposta ja que considerem que tant el personal de SSCC com el de biblioteques  som la mateixa empresa.