dijous, 16 de maig del 2013

UNA TARDA AMB LA GERENTBon dia. N’hi ha molts temes oberts, n’hi ha molta informació nova i molts matisos en cada tema així que serem esquemàtics per intentar que tot quedi el més clar possible i us sigui fàcil trobar cada cosa.


1. Reunió amb la gerència.


A. Institut o Consorci. 

D’això no hi ha res nou. Qui s’ho ha de mirar s’ho està mirant i ja tindrem notícies. Poden passar uns quants mesos fins i tot més d’un any. Donats els canvis legislatius que es preveuen i ens afecten (Llei de Bases de Règim Local, Llei de la Funció Púbica i modificació de l’EBEP) no té sentit encetar ara un procés tan complicat. El que sí els interessa és unificar la gestió del marc laboral.


Institut o Consorci, that's the question.!!


dijous, 9 de maig del 2013

Comunicando, CoCo...Comunicando.

Reunió (per fi) amb la gerent

El proper dimarts dia 14 de maig és celebrarà una reunió del Comitè d'Empresa amb la gerent del Consorci. 

"Els temes a tractar són:
 -La forma institucional per a la gestió de les biblioteques: Consorci o Institut Municipal. Estat de la qüestió
-Proposta de negociació d’un Conveni col·lectiu propi que reguli les condicions laborals de tot el personal del Consorci.
-Precs i preguntes."

El comitè va registrar una carta el passat 5 d’abril demanant una reunió per discutir el tema del conveni i la transformació en institut municipal. Demanàvem també, discutir sobre l’aplicació del conveni vigent als i les bibliotecàries i sobre la inconveniència d’obrir dues noves biblioteques sense augmentar la plantilla. D’això en parlarem també, a l’apartat de precs i preguntes.

De ben segur que hi haurà informacions molt importants a compartir amb tos vosaltres i molt probablement el comitè convocarà una assemblea per discutir-ho.

Conquerir espais, petites lluites quotidianes que ens permetran defensar els nostres drets