dissabte, 15 de març del 2014

Farem la mateixa feina, exigirem el mateix sou.

La reunió del nostre comitè amb el CBB del passat dilluns 24 de febrer:

Tema: Conseqüències previstes al CBB per l’aplicació de la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
Que diu l’empresa:
Tots els consorcis han de tenir una sola administració de referència (ajuntament).


Tots els treballadors s’han de sotmetre al règim jurídic d’aquesta administració.
Aquests canvis han de ser efectius a 1 de gener de 2015.
Ofereixen negociar el pas de tots els laborals al conveni ajuntament.
Adverteixen (amenacen?)  que sense acord  passarem tots en el proper conveni.
Que diu CC.OO:
El canvi no serà automàtic, només si el nou conveni inclou als consorcis i altres ens.

Cap sindicat representatiu ho acceptarà si ens perjudica.
Els contractes personals i els Estatuts del CBB expliciten l’adscripció del conveni de cadascú.
L’Estatut dels Treballadors garanteix que no ens poden rebaixar els sous.


Quin és el perill d’una migració no pactada:
El sou dels bibliotecaris  de l’ajuntament és menor que en la diputació.

S’establirà un complement (CPT) per a compensar la diferencia de les bibliotecàries actuals.
Aquest complement absorbirà els augments posteriors  fins a igualar l’escala salarial.
Nous contractats I interins que guanyin plaça sí patiran reducció.


Quines són les nostres armes:
Cal la nostra signatura per a fer els canvis.

Hi ha unitat en el Comitè del CBB i de l’Ajuntament en el rebuig de la doble escala salarial
El contracte signat, l’Estatut del CBB i l’Estatut dels Treballadors ens protegeix. I qualsevol tribunal ens donarà la raó
Sembla que a l’empresa l’interessa arribar als plenaris amb un acord amb els seus treballadors


Quins altres factors influiran:
1200 ajuntaments han acordat presentar recurs d’inconstitucionalitat.
No cal dir que cap dels sindicats que estem al Comitè acceptarem que un canvi legal de forma jurídica serveixi a l'empresa per a introduir cap mena de doble escala salarial i lluitarem per evitar-ho.

El recurs es registrarà l’1 d’abril amb petició de paralització preventiva.Però, per sobre de tot, serà la unitat i la mobilització de tots els treballadors la que evitarà que aquests canvis es facin efectius contra la nostra voluntat.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada