dimarts, 16 de maig del 2017

CIRCULAR VACANCES TREBALLADORS CONSORCI

Benvolguts companys i companyes, davant dels dubtes i confusions que ens arriben de totes les biblioteques volem fer 4 aclariments en relació als criteris per a demanar les vacances d'estiu:

1. Dels 22 dies de què disposem només 15 són vacances d'estiu. Els altres 7 han de ser considerats, a tots els efectes, dies de lliure disposició i, per tant, no cal que els demanem ara, ni que els fem entre Sant Joan i la Mercè, ni pot l'empresa obligar-nos a fer-ne ús encara que tanqui el centre de treball.
Per tant, són només 15 els dies afectats per la circular. Els altres 7 són dies de lliure disposició.

2. De manera que a les biblioteques que tanquen un mínim del 60% de la plantilla ha d'agafar els 15 dies de vacances durant el període de tancament. La resta, pot agafar-los en qualsevol moment dins del període de vacances.

3. Per a les biblioteques que romanen obertes, la circular diu que en cap moment podrà fer vacances simultàniament més del 60% de la plantilla. I és aquest el criteri: el 40% de la plantilla però no el 40% de cada torn. Els torns han de quedar coberts suficientment per tal de garantir els serveis, però no amb aquest criteri del 40%.
4. Les direccions han d’informar la plantilla de la biblioteca de les sol·licituds de vacances rebudes pe comprovar si es donen  les proporcions del 60%  i el 40% segons estipula la circular, i és Recursos Humans però no les direccions qui té la potestat de denegar les vacances. 

Quedem a la vostra disposició per a més aclariments o acompanyar-vos en les vostres reclamacions si us sembla que no s’estan fent bé les coses a la vostra biblioteca.

Secció sindical CCOO CBB


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada