diumenge, 20 de gener del 2019

COMISSIÓ TÈCNICA D'HORARIS ESPECIALS

Volem l’aplicació d'horaris especials per a tota la plantilla!!

Per tal aclarir la nostra posició us relatem els esdeveniments que ens han dut a adoptar aquestes mesures de denuncia:


- PRIMER PUNT 
El personal de SSCC s’ha beneficiat de la reforma i adaptació dels horaris al nou conveni de l’Ajuntament. Des de l’1 de gener del 2019 estan en vigor aquests nous horaris per a les treballadores de SSCC dins el marc del nou conveni de l’Ajuntament a proposta de l’empresa, amb l’abstenció de CCOO.

- SEGON PUNT: 
L’acord d’adhesió del CBB al conveni estipula el següent (signat el 20 de juliol del 2018): 

5è. Annex complementari de condicions específiques del personal de Consorci de Biblioteques de Barcelona. 
La Comissió negociadora del Consorci de Biblioteques ACORDA el següent ANNEX COMPLEMENTARI de condicions específiques del personal de Consorci de Biblioteques de Barcelona.
 IV. HORARIS ESPECIALS DEL PERSONAL DE CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA.

En el termini de tres mesos a la signatura d'aquest Acord, es constituirà un comissió tècnica per a estudiar els sistemes horaris del personal existents al Consorci de Biblioteques de Barcelona, avaluar-ne els resultats i proposar les modificacions i millores que es considerin pertinents als efectes d'establir un sistema horari més conciliador entre la vida laboral i personal. “

Tot i que la comissió tècnica d’horaris ja hauria d’haver sigut efectiva des del 20 d’octubre, i amb la insistència del comitè per enfrontar la tasca reguladora dels horaris prevista al conveni; a data d’avui no hi ha constituïda cap comissió tècnica efectiva que pugui validar cap implementació horària per a les treballadores del CBB i els seus departaments.
L’empresa es va comprometre a tenir enllestida la constitució d’aquesta comissió el passat dijous 17 de gener. Però, a data passada, l’empresa només ha aportat un full de ruta per tal de començar a constituir l’esmentada comissió, això consisteix en:
1.      Un període per realitzar la diagnosi de la situació horària de totes les biblioteques (torns, horaris de personal, tipologia de biblioteques, horaris d’obertura..) Aquest diagnòstic l’efectuarà una empresa externa a biblioteques de Barcelona.
2.      Un període per la creació de Grups de Treball amb diferents perfils de treballadores i tècnics amb  diferents casuístiques per tal de “estudiar els sistemes horaris del personal existents al Consorci de Biblioteques de Barcelona, avaluar-ne els resultats i proposar les modificacions i millores que es considerin pertinents als efectes d'establir un sistema horari més conciliador entre la vida laboral i personal”

- TERCER PUNT:
Amb previsió que aquesta tasca no es dilati encara més en el temps, i amb la finalitat d’aconseguir una reforma horària global per a totes les treballadores del CBB, la secció sindical de CCOO vetllarà per treballar de manera efectiva per aconseguir aquesta reforma horària amb la major celeritat i fermesa.
La secció sindical de CCOO del CBB ha optat per abstenir-se  de validar qualsevol reforma horària parcial fins que no s’hagi constituït la comissió que doti de validesa a l’esmentada reforma.
Volem fer efectiva la comissió tècnica sobre els “Horaris especials” de manera definitiva per poder desplegar les millores horàries del nou conveni a CBB. Donant resposta així a les expectatives creades per al personal de SSCC per una banda, i a la resta del personal del CBB per l’altra banda.

--
Secció sindical de CCOO

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada