dimecres, 24 d’abril del 2013

La pròrroga del conveni de l'ajuntament, pam a pam

Aquest acord es va signar al novembre per CCOO i UGT i va quedar sotmés a ratificació per part de la plantilla en referèndum. Aconseguida l'aprovació va ser signat també per la CGT.

A nosaltres ens és d'aplicació per l'acord d'adhesió signat el 3 de desembre per CCOO i UGT.

Mirem de fer una traducció per a que s'entengui:


Article 1. Modificar la forma de percepció de les pagues extraordinàries

Durant els anys 2013, 2014 i 2015 cobrarem al gener la paga d’estiu i al juny la paga de nadal. A finals de 2014, la comissió de seguiment es reunirà per a valorar la situació pressupostària en aquell moment, amb la possibilitat de perllongar aquest tipus de cobrament els anys successius. La paga de productivitat del mes d’abril la cobrarem normalment. Cal tenir en compte que es calcula en relació a les baixes i absències de cada mes de l’any anterior.


Article 2. Carrera professional

En el primer paràgraf, es parla d'obrir un procés de negociació del Sistema d’ordenació municipal. En cap cas es diu que el SOM estigui ja aprovat o compti amb el nostre vist-i-plau.

Del concepte Carrera Professional contemplat en l’anterior conveni, ens devien el 50% dels endarreriments a tots els que treballàvem al CBB l'1 de juliol de 2011. Ens ho van abonar en forma de paga al nadal a raó de 45€ per mes els auxiliars i de 32 € al mes el personal de suport. Aquestes quantitats es veuen augmentades i consolidades en nòmina, en 7€ i 5€ respectivament, per aquells que estiguin contractats amb anterioritat a l'1 de gener de 2008.

Article 3. Carrera horitzontal

Estableix l’estudi i negociacions per a aconseguir la mobilitat del personal de l’ajuntament entre les diferents àrees.

Article 4, 5 i 6. Temes relacionats amb problemàtica pròpia de Bombers i Guardia Urbana

Article 7. Pròrroga del conveni

S’estén la vigència del conveni 2008-2011 fins al 2015.

Article 8. Fons d’acció social

Hi ha ajuts per a pròtesis (oculars, auditives ortopèdiques i tractaments odontològiques) per un 20% de l’import i màxim 100€ per persona per a despesa feta el 2012. També ajuts per a escoles bressol de 100€ anuals per fill. Aquest ajut està pactat també pels anys 2013 i 2014.

La convocatòria es va fer el 30 de març a la Gaseta Municipal, tenim temps fins al 30 d'abril per a presentar-la a qualsevol registre municipal adreçant-la a Recursos Humans del Consorci. Consulteu les bases i descarregueu-vos la instància

Article 9. Premis per antiguitat

Es redueixen els premis per antiguitat. Araes cobrarà una paga estraordinària del 50% d’una mensualitat als 25 anys de servei, una del 55% als 30, una altra del 65% als 35, una més del 75% als 40 i una darrera del 100% als 45 anys. Potser després aconseguirem jubilar-nos.

Article 10. Baixes

No tindran els descomptes del decret de Rajoy: la primera baixa de l’any naturali l les baixes per cirurgia sense hospitalització.És a dir, que es cobraran integrament des del primer dia.
Les següents baixes es cobraran en un primer moment com marca el decret. Si en acabar el semestre l'absentisme global és inferior al 4% l'Ajuntament pagarà la part que es va descomptar.

Article 11. Absències justificades

Dues absències de 48 hores de repòs amb justificant mèdic del Cap.
24 hores d'indisposat sense justificant una vegada l’any.

Article 12. Vacances

Dels 22 dies laborables de vacances (1 dia retallat) podrem gaudir de 7 com si fossin d’assumptes propis i els altres 15 en blocs de dilluns a diumenge comptant-ne 5 per setmana, com fins ara. 

Article 13. Dies d’assumptes propis

Després de la retallada Rajoy que ens va deixar amb només 3 dies, aquí hem aconseguit 2 més, en total 5 l’any, a banda de l’indisposat.

Article 14 i 15. Àmbit d’aplicació, entrada en vigor i altres qüestions formals

L'acord és d'aplicació per a tots els empleats públics de l'Ajuntament, organismes autònoms i ens instrumental. Per a nosaltres, és vigent per a auxiliars i personal de suport. Els i les bibliotecàries continuen de moment amb el conveni de la Diputació.

L'acord és vigent des del 29 de novembre de 2012 fins al 31 de desembre de 2015i es prorrogarà automàticament per un any si no hi ha denúncia prèvia. Un cop denunciat continuarà vigent fins que no n'hi hagi un acord nou.

 

Per a tota la resta de qüestions cal consultar el conveni, i si encara teniu dubtes  pregunteu-nos a ccoo.cbb@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada