dimarts, 20 de novembre de 2012

Mesa General de l'Ajuntament 19/11/2012


Ahir es va reunir la Mesa General de l'Ajuntament, 
aquí us deixem el mail de la secció sindical de CCOO.

Molt important: L'assamblea està convocada per als treballadors de l'Ajuntament, aquesta tarda, en la reunió del comitè d'empresa decidirem si ens hi sumem. 

"El gerent deixa anar, de cop, una sèrie de propostes amb la intenció d’incloure-les al Conveni:

ü  Pròrroga del l’Acord fins al 2015 (tres anys)
ü  Aplicació urgent (al desembre) d’un nou Catàleg de Llocs de Treball
ü  Desenvolupar la carrera vertical i horitzontal, amb vinculació a la nova RLT
ü  Treballar en la millora de les restriccions legals imposades pel RDL 20/2012 (Rajoyazo)
ü  AVANÇAR LES PAGUES EXTRES (la de juny es cobraria a principis de gener) DE MANERA VOLUNTÀRIA (sota petició individual)


En el torn de paraules de la part social, CCOO vam objectar,

ü  Les pretensions de l’Administració, en conjunt, representa un nou Acord, no una pròrroga
ü  El desenvolupar una nova RLT és un tema que no es pot tancar en un mes; d’altra banda no sabem com es configurarà a la Guàrdia Urbana i Bombers.
ü  Les pretensions de l’Administració implica una congelació salarial fins el 2015
ü  Estem en contra d’acceptar la suspensió de la paga de Nadal i, com a mesura pal·liativa, DEMANEM QUE ES PAGUIN ELS ENDARRERIMENTS PER CARRERA PROFESSIONAL DEL ANYS 2011 i 2012. En qualsevol cas, no acceptem la exclusió dels docents del CEB
ü  El decret de ILT (baixes) s’ha de reconduir perquè no hi hagi descomptes per malalties.
ü  Demanem que, sobre els dies de vacances, en tinguem set (7) de lliure disposició.
ü  Demanem que sobre els premis d’antiguitat, es compensi, la impossibilitat legal de fer dies de vacances, amb un augment retributiu fins arribar al 100% d’una mensualitat.
ü  Exigim que es preservin, amb aplicació efectiva, els drets sobre Conciliació Familiar consignats a l’Acord, atès que no hi motiu legal per retrotreure’ls.

US ESPEREM A LA

ASSEMBLEA GENERAL DEL DIA 21 DE NOVEMBRE, DE 13 A 15 HORES
AL CASINET D’HOSTAFRANCS

PER AMPLIAR DETALLS, EXPOSAR LES VOSTRES OPINIONS I DETERMINAR ACCIONS"

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada