dijous, 14 de març de 2013

SOM, se'ns ha girat feina


En la pròrroga del conveni de l’Ajuntament es va acordar en el seu Article 2:

“Establir un període de negociació en el si de la mesa general de negociació a partir de la signatura d’aquest acord per a l’aplicació de l’articulació del Sistema d’ordenació municipal d’acord amb els principis de l’article 23 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona”

Això, que en principi queda força clar (establir un període de negociació), es va convertir en una aprovació unilateral, a la que l’Ajuntament tindria dret si abans hagués convocat la Mesa General de Negociació. La capacitat organitzativa correspon a l’Administració, però el procediment ha de ser impecable.  
Arran de l’aprovació del SOM, és reduiran de 400 a 130 els llocs de treball de l’Ajuntament, amb una reducció del 15% aproximadament dels salaris dels nous treballadors. Vol dir això, per exemple, que un interí que obtingui plaça en unes futures oposicions, veurà reduït el seu sou en aquest percentatge. O tindrem un nou concepte de complement salarial que crea inseguretat en el seu cobrament.  


Ja parlarem de les maniobres i enganys que ha hagut en tot aquest procés, però, on aprenen aquestes coses els nostres polítics i els seus directius de confiança? “Donde está la bolita, donde está la bolita…!!”  
Només un exemple:  

“no estableix una nova escala salarial, sinó que revisa el valor dels llocs de treball, una deflació al voltant del 7,7% en els llocs d’entrada a l’Ajuntament”. Joaquim Forn (CiU) Primer Tinent d’Alcalde

Aquests no són els companys de l'Ajuntament

A les treballadores de Biblioteques també ens tocarà rebre si s’aplica el SOM. Per evitar-ho ens hem d’agafar del braç de la resta de companys de l’Ajuntament i participar de les campanyes i mobilitzacions contra el SOM. 
Fins ara:


  • Assemblea general informativa al Casinet d’Hostafrancs (per prohibició de les de districte).

    Recollida de firmes de petició als grups polítics municipals per a votar no al SOM.Reclamació presentada per CC.OO. al Defensor del poble per la falta del preceptiu estudi de gènere.Presència activa dels treballadors a la Comissió de Presidència del 6 de març.
    Retirada del Reglament del SOM del ordre del dia de la Comissió del dia 6.
    Aprovació de les propostes de PSC, ICV-EUA i ERC-UpB que forcen al Govern Municipal a reprendre les negociacions.   

I de vegades, moltes més vegades de les que pensem, quan la mobilització és ferma, unitària i majoritària, és baixen del burro i tornen a negociar. Aquesta vegada ha passat:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada